Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Η Ελλάδα των 2 λιμνών και των 5 συμφορών, η δε Βουλή, που έγινε ά-Βουλη.

 Μετά από αυτά, με την παρακμιακή δράσιν όλων των πολιτικών (όχι ότι πριν ήταν καλύτερα) και σε ισχύν το «κάθε πέρσυ και (πολύ) καλύτερα», σμικρύνθηκε τόσο πολύ πνευματικά, που αν αυτή η σμίκρυνσις ήταν καρκινικού όγκου θα εθεωρείτο επίτευγμα.  Ατυχώς ο καρκίνος είναι ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός και ο ηθοποιίστικος υπουργικός θίασος που τον περιβάλει με στοργή και προδέρμ σαν γύφτικο ασκέρι. Νομίζω ότι στην ιστορία της προπαγάνδας δεν υπήρξε ποτέ κατάστασις, που η καταστροφή να παρουσιάστηκε σαν επιτυχία και μάλιστα κολοσσιαία.  Τύφλα να έχουν ο Γκαίμπελς και ο Στάλιν. 

Ο όσιος Παϊσιος πριν 40 περίπου χρόνια προφήτευσε ότι ο λαός θα τους καταλάβει και θα τους πάρει με τις πέτρες. 

Το πεΤρωμένον φυγείν αδύνατον! 

Χρόνια τώρα κάνω ασκήσεις υπομονής, αναμένων το “πότε θα τους καταλάβει”. 

Διότι το πρόβλημα είναι του ίδιου του λαού, όλων μας. 

Αν αναρωτώμεθα σε κάθε εκλογές, βάζοντες τα άχρηστα ψηφοδέλτια στα σκουπίδια, τί θα βάζαμε στον φάκελλο. 

Όπως είπε ο Νίκος Πορτοκάλογλου : “Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις τη δραχμή. Πιστεύω πως εκεί, στη διγλωσσία και τον κυνισμό της δεκαετίας του ’80, βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθισε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο: αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά.” 

Ή όπως είπε ο Σαράντης Καργάκος : “ζούμε τήν εποχή εκπούστευσης καί εκπουτάνευσης τού έθνους. Σπεκουλαδόροι καί κίναιδοι διευθύνουν τή χώρα μας“. 

Κανονικά θα έπρεπε κάθε πρωί να λαμβάνουμε μήνυμα από το 112 που να προειδοποιεί ότι ζούμε στην Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, η κοιτίς της δημοκρατίας (αυτό είναι άαααλλο παραμύθι), εγκαινιάζει πλέον και άλλη ιστορική πρωτοπορεία : 

Η Βουλή γίνεται ά-Βουλη, αφού ο πρωθυπουργός αναγκάζει τους βουλευτές του να απέχουν, να μην εκφράσουν την βουλή τους.  Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ομιλούμε για Βολή.  Όλοι τη βολή τους και ο πρωθυπουργός ο Σαρδανάπαλος δικτατορίσκος! 

Μας λένε ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ γιατί από μας γυρεύουν 2 πράγματα : την ΨΗΦΟ και τους ΦΟΡΟΥΣ μας. 

Τελευταίως μας γυρεύουν και το απευθυσμένο μας.  Όταν ψηφίζεις “τζάκια” να περιμένεις στάχτες. 

Βέβαια ο χρησμός της Πυθίας έλεγε για την Ελλάδα : «κλωβός κλυδωνιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος» αλλά στάχτη θα γίνομε, καθόσον ο Φοίνιξ από στάχτες θα αναγεννηθεί. Γιατί όμως αυτό; 

Ο λαός είναι βαθύτατα μολυσμένος.  Η παραδοσιακή μέθοδος αποστειρώσεως ήταν πάντα η πυρά κι όποιος αποδειχθεί άξιος αναστενάρης θα συνεχίσει στην επομένη ιστορική “πίστα”. 

Κατά την Ορθοδοξίαν οι ηγέτες αντανακλούν την ποιότητα του λαού. 

Θέλομε, δεν θέλομεν ο Θεός δίνει ηγέτες κατά την καρδίαν του λαού. 

Κάθε πρωινό, όπως πλενόμενοι βλέπομε το πρόσωπό μας στον καθρέπτη, να βλέπομε και την εικόνα της ά-Βουλης Βουλής, αναρωτόμενοι με πόνον : “αυτά τα χάλια είμαστε; 

Διαβάστε δύο ιστορικά : 

  • Ὅταν εἶχε γίνει βασιλεὺς ὁ Φωκᾶς ὁ τύραννος καὶ ἄρχισε ἐκεῖνες τὶς αἱματοχυσίες μὲ τὸν Βονόσο τὸν δήμιο, ὑπῆρχε κάποιος μοναχὸς στὴν Κωνσταντινούπολι, ἅγιος ἄνθρωπος, ποὺ ἔχοντας πολλὴ παρρησία πρὸς τὸν Θεό, σὰν νὰ δικαζόταν μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγε μὲ ἁπλότητα : «Κύριε, γιατί ἔκανες τέτοιον βασιλέα;» Καὶ τότε, ἀφοῦ τὸ ἔλεγε αὐτὸ γιὰ ἀρκετὲς ἡμέρες, τοῦ ἦλθε φωνὴ ἐκ Θεοῦ ποὺ ἔλεγε: «Διότι δὲν βρῆκα ἄλλον χειρότερο».
  • Ὑπῆρχε καὶ κάποια πόλις στὴν περιοχὴ τῆς Θηβαΐδος ποὺ ἦταν γεμάτη παρανομία, τῆς ὁποίας οἱ πολίτες διέπρατταν πολλὰ μιαρὰ καὶ ἄτοπα πράγματα. Σ’ αὐτὴν λοιπὸν κάποιος ἄνθρωπος τοῦ ἱπποδρόμου διεφθαρμένος στὸ ἔπακρον ἀπόκτησε ξαφνικὰ κάποια ψευδοκατάνυξι καὶ πῆγε καὶ κουρεύτηκε μοναχὸς καὶ ντύθηκε τὸ μοναχικὸ σχῆμα. Ἀλλ’ ὅμως καθόλου δὲν σταμάτησε τὶς πονηρὲς πράξεις του. Συνέβη λοιπὸν νὰ πεθάνη ὁ Ἐπίσκοπός της πόλεως αὐτῆς. Τότε παρουσιάσθηκε σὲ κάποιον ἅγιο ἄνθρωπο ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέει: «Πήγαινε καὶ προετοίμασε τὴν πόλι, γιὰ νὰ χειροτονήσουν Ἐπίσκοπο τὸν πρώην ἄνθρωπο τοῦ Ἱπποδρόμου». Πῆγε λοιπὸν αὐτὸς καὶ ἔκανε ὅ,τι τοῦ παρηγγέλθη. Ἀφοῦ λοιπὸν χειροτονήθηκε ὁ προαναφερθεῖς πρώην ἡ μᾶλλον ἔτι φαυλόβιος, ἄρχισε μὲ τὸν νοῦ του νὰ φαντάζεται ὅτι κάτι εἶναι καὶ νὰ ὑψηλοφρονῆ. Τότε τοῦ παρουσιάσθηκε ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέει: «Γιατί ὑψηλοφρονεῖς, ἄθλιε; Σοὺ λέω ἀλήθεια ὅτι δὲν ἔγινες Ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ ἤσουν ἄξιος γιὰ ἱερωσύνη, ἀλλὰ γιατί αὐτῆς τῆς πόλεως τέτοιος Ἐπίσκοπός της ἄξιζε».

Γι’ αυτό, αν βλέπομε κάποιον ανάξιο και πονηρόν άρχοντα ή επίσκοπον, μην απορούμε ούτε να κατηγορούμε την πρόνοια του Θεού αλλά μάλλον να μάθομεν απ’ αυτὸ και να αντιληφθούμε ότι παραδινόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξ ατίας των ανομιών μας, κι όμως πάλι δεν ἀφήνομε τα κακά μας έργα. 

Έτσι ο άλλος, που παρακολουθεί τα μισά κινητά της χώρας, έχει 35χιλ νεκρούς στην πλάτη, 10 δις απευθείας αναθέσεις, 40% μείωση του πραγματικού εισοδήματος, βάζει το δίλημμα “ή εμένα ή τον Τσίπρα”. 

Ώπα μεγάλε, μισό λεπτό να το σκεφτούμε λίγο. 

Εν τω μεταξύ. . . μια κυβέρνηση που έχει κάψει το ένα τρίτο της χώρας σου. που είναι ανίκανη να προστατεύσει τα σύνορά της. . . που έχει σπάσει ρεκόρ θανάτων επί πανδημίας. που είναι από τις πρώτες παγκοσμίως σε διαφθορά. . . που παρακολουθεί τα τηλέφωνα της μισής Ελλάδας. που ελέγχει τον Τύπο. που έχει αγοράσει τους Δικαστές. . . που ρίχνει χημικά σε ειρηνικες συγχεντρώσεις. που επιβάλλει λογοκρισία παντού . που έχει πουλήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα της τηλεκπαίδευσης. που ληστεύει τους πολίτες με ασύγκριτα υψηλότερους φόρους. που έχει την ακριβότερη βενζίνη. που τα προϊόντα της είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. που αρπάζει την πρώτη κατοικία των Ελλήνων. που έχει διαλύσει το σύστημα Υγείας. που έχει διαλύσει την Παιδεία. που της έριξαν την τράπεζα θεμάτων που. . . που. . . που. . . σκοπεύει να σου ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ένα σκατόκαρτο με κύριο επιχείρημα την ασφάλειά σου. 

Περαστικά μας 

CyanUranus 

triklopodia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου