Ο φυσικός δορυφόρος της Γης έχει χάσει έως και 100 μέτρα σε περίμετρο τα τελευταία εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, καθώς ο πυρήνας του ψύχεται.