Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Αρχίζουν τά προφυτικά ΄70, ΄80, ΄90…

 Αρχίζουν τά προφυτικά ΄70, ΄80, ΄90…

Πρό τών πυλών η Ρωσσία εντός Ουκρανίας. Εντάξει ξανά έγινε αλλά ήταν θωπεία, τώρα άν γίνει θά είναι τής πουττάνας.

Η Ιαπωνία φαίνεται εθίστηκε είς τίς πυρηνικές βόμβες, πρώτη εντάχθηκε μέ τίς Η.Π.Α. κατά Ρωσσίας, προσβλέπει εδάφη από τήν κατασχισμένη Ρωσσία…

Η Κίνα ναυσασκείται μέ τήν Ρωσσία είς τόν Αραβικόν Κόλπον. Έν τέλει θά τάξουν οί Αμερικανοί τήν Σιβηρία είς τούς Σίνες εάν αφήσουν τούς Ιάπωνες νά εισέλθουν εντός Ρωσσίας. Αυτά τά είπε ό άγιος Ιωσήφ ό Βατπαιδινός καί είχε αναφέρει αρχίστε νά προσεύχεστε πολύ, τό ολίγον δέν θ’ αρκέσει. Όταν ιδείτε πόλεμον είς τήν Συρία κοντά θά είναι ό παγκόσμιος, εάν αργήσετε νά προσευχηθείτε δέν θά σάς εισακούσει Ό Θεός…

Μέχρι εδώ σωστός καί προχωράει: «θά τραβήξουν οί Εβραίοι τό κεφάλαιον πίσω επειδή θά έρχεται από πίσω ό πανελλήσποντος καί μετέπειτα παγκόσμιος πόλεμος…

Πώς θά τραβηκτεί τό παγκόσμιον κεφάλαιον; Κάπως δυσνόητον, πώς θά τό κάνουν; Κατάργηση μετρητού. Άρνηση τραπεζών γιά χρηματοδότηση καί καταθετοδότηση είς τούς δικαιούχους; Πτώση καί πτώχευση τραπεζών; Ήρθε καί τό QSF QSF = Quanta Financial System Queue Satan Friends… Μέ άλλα λόγια ηλεκτρονοποιούνται τά πάντα, δέν θά υπάρχει χρήμα αλλά θά είναι ώς νά υπάρχει φανταστικώς καί θά υπάρχει τό μέν κλάσμα δευτερολέπτου ενώ τό επόμενον δέν θά υπάρχει καί ούτω καθεξής… Σκέττος εμπαιγμοεκβιασμός!…

Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός: θά σάς δανείσουν γιά νά σάς πτωχεύσουν καί νά σάς τά πάρουν όλα αλλά δέν θά προλάβουν. Θά έρθη ό πόλεμος. Η τύχη δούλεψε γιά τό μέρος μάς αλλά δέν τό καταλάβαμε. Κάτι έγινε που σταμάτησαν μέ τά Μνημόνια γιά κάποιους λόγους έκτακτους που έπρεπε νά αφιερωθούν καί έπρεπε νά αφήσουν τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο ήσυχες επειδή τίς λογαριάζουν γιά συμμαχικές χρήσεις… Ήρθε έφεραν καί τόν κορωνοϊόν καί Πελάγωσαν…

Ωμιλώντας μέ ουδετερότητα καί από θέση λαϊκού αισθήματος καί όχι κρατικής τυραννίας κάθε χώρας οί πλέον μαλακισμένες αποφάσεις είναι τής Ελλάδος/Κύπρου εντός Ε.Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ ή συμμαχία μέ αυτούς, χωρίς ουσιαστικόν ή καί μ’ αμφίβολον κέρδος καθότι συμμαχούν μέ τούς προδότες, ομοίως καί οί Ιάπωνες, μέ τήν διαφορά ότι ό Ρόκεφελλερ πρίν μία δεκαετία τούς έταξε νά είναι η νέα κραταιά χώρα όπως τότε μέ τούς Ναζί. Τότες πυρηνικοποιήθηκαν από τούς Αμερικάνους μέ μία βόβμα πλουτωνίου καί μία ουρανίου γιά νά δοκιμάσουν αμφότερες, τυχαία έριξαν δύο; Κάποιοι Ιάπωνες πολιτικοί δέν αποκλείεται νά είχαν μυστική συμφωνία μέ τούς Αμερικανούς συνσατανιστές τούς…

Η Ελλάδα έδωσε γήν καί ύδωρ είς τούς Νατοϊκούς εφόρου ζωής καί υπάρξεως τής Γής καί άν φάνε καμμία βόβμα σέ Αλεξανδρούπολη, Σούδα καί αλλού δέν θά πταίνε οί Ρώσσοι καί θά τό κάνουν εάν καί εφόσον δέν έχουν άλλη επιλογή! Επειδή συχνάκις επαληθεύομαι προνοείστε διά τήν επιβίωση σάς! Η Ρωσσία θά προτιμήσει νά δείρει μάλλον τήν Τουρκία που θέλει καί τά Δαρδανέλια καί τήν εμπαίζει αιώνες… Άλλωστε αυτά λένε καί τά Προφυτικά!…

Τά έξη κράτη που θά τσακωθούν μέ τήν Ρωσία δέν είναι δύσκολον νά τά ανακαλύψουμε. Αγγλία! Αμερική! Ό άγιος Ιωσήφ ό Βατοπεδινός ανάφερε Ισπανία, Βουλγαρία, μέσα καί η Γερμανία, Γαλλία, πρέπει νά είναι περισσότερα αλλά τά 6 θά είναι τά ισχυρά μέ ίδια στρατεύματα όχι είς τά πέριξ αλλά εντός Κωνσταντινούπολης καί θά είναι Σταυροσατανοκρατοφορικά, συνεπώς καί η Ιταλία. Τό Βέλγιον είπε ότι εάν χρειαστεί θά επιτεθεί χαχαχα!

Η Τουρκία κοιττάζει πρός Κύπρον, Ελλάδα, Συρία. Η Ρωσσία τήν εφυσυχάζει. Οί Αμερικάνοι ή θέλουν νά πειαστεί η Ουκρανία διά νά έχουν αφορμή επίθεσης ή είναι ηλίθιοι που δέν τό νομίζω. Πρίν καταλάβουν ότι έπεσε η Ουκρανία εάν θά συνεχιστεί ό καυγάς, η Ρωσσία θά κάθεται επάνω είς τήν Άγκυρα!… Τά νύν χιόνια ευνοούν ή όχι τήν Ρωσσία, νά περιμένει;…

Η νέα τάξη πραγμάτων θά καταστραφεί. Οί Αμερικανοί τό είπαν ότι θά προσφύγουν νά βοηθήσουν ανθρωπιστικώς τήν Ευρώπη διά τά δεινά που θά πάθει, πλήν όμως δέν είπαν έξ’ αιτίας τών, τών εβροευρωπαίων καί λοιπών σατανοσιωνιστών… Τέλος τής Λευκής Ράτσας Κύνων τού Αστερισμού τού Κύνα! Τέλος όπως τό θέλανε οί σατανιστές, τά ήθελαν καί θά τά πάθουν, αρνήθηκαν Χριστόν, είχαν διά Πατριάρχη τόν Σατάνα Πάππα καί τώρα είναι κτήνη άθρησκα… μέ παρησσία οί πλείστοι…

Ό άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός είπε άν πειαστεί από πάνω ό πόλεμος θά καταστραφείτε, άν πειαστεί από κάτω που χύνονται τά νερά γρατζουνιές. Συνεπώς, πάνω είναι η Ηπειρωτική Ελλάδα, απ’εκεί οπού ύστερα θά περάσουν τά ευρωπαϊκά στρατεύματα πρός τήν Συνιστούπολιν…

Τό χιλιάρμενον είς τήν Λευκή Θάλασσα, δύο αυτές, μία είς τήν Βαλτική καί μία μεταξύ κυρυνειακής Κύπρου καί Αδάνων ώς τό Καστελλόριζον… Ήδη υπάρχει εδώ αεροπλανοφόρον τών Η.Π.Α. που αρμένισε χίλια αρμενίσματα ήτοι ταξείδια ή χίλια πλοία; Πάντως ό άγιος Ιωσήφ ό Βατοπεδινός είπε ότι άρον άρον η Ρωσσία θά κατακλείσει τό Σεπτόν ή Ηράκλειες Στήλες ή Γιβραλτάρ. Εκεί λένε πώς οί Εγγλέζοι θά φύγουν άμα φύγουν καί οί πιθήκοι τού, μάλλον θά φύγουν μαζύν ή πρώτοι…

Ό άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης είπε ότι σέ 20 λεπτά η Ρωσσία θά κατεβάζει στρατεύματα είς τήν Μέση Ανατολή. Θά γίνει σύνδεση Ρωσσίας, Περσίας, Συρίας καί Κίνας, εξού καί συνασκούνται είς τόν αραβικόν κόλπον Σύνες/Σίνες/Κύνες καί Ρώς…

Ό σατανιστής κλάους σβάμπ μέ τό απεχθές καταραμένον όνομα είπε ότι μέχρι τό 2026 μ.Χ. όλοι οί ανθρώποι θά χαρακτούν, όπως έλεγαν όλοι οί ανθρώποι θά εμβολιαστούν… Συνεπώς, είτε αυτόν δέν θά γίνει τότες, ή θά γίνει αμέσως μετά από παγκόσμιον πόλεμον, ή θά γίνει γρηγορότερα ή εντός παγκόσμιου πολέμου ή πολύ αργότερα ήτοι 35,5 έτη μετά τό τέλος τής Εκχριστιανικής Εκστρατείας τού Εξαδάκτυλου…

Οί εμβολιασμένοι πρώτοι θά χαρακτούν διότι πλέον λαμβάνουν μηνύματα τί θά πράξουν, τί θά αγαπούν, πώς θά τό αγαπούν καί πώς θά τό μισούν… Οί δέ άλλοι θά αναγκαστούν νά χαρακτούν ώστε νά συμμετέχουν είς τό Ηλεκτρονικόν Χρήμαν QFS QFS QR QR τών/τής Q Πλανεξαπάτησης = QUANTA FAKE SYSTER είς τά πάντα…

Η μεγαλύτερη πλάνη μέ τήν Κβάντα είναι ότι δέν υπάρχει! Ή δέν υπάρχει όπως θεωρούν, ψευδομολογούν καί διαδίδουν ότι υπάρχει. Ή η Κβάντα είναι απάτη που τήν χρησιμοποιούν οί απατεώνες ή οί απατεώνες εξηγούν παραπλανητικώς τίς έννοιες τής Κβάντας, πάντως εκείνοι που τήν ανακάλυψαν ήταν θρήσκοι, τώρα τήν χειρίζονται βρυκολακόνοι τού σατανά καί τήν παρουσιάζουν ώς νά είναι μία θεωρία που αποδεικνύει δήθεν ότι δέν Ζή Θεός, ενώ δέν υπάρχει τέτοια απόδειξη…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

katohika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου