Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥΣ.

 Διαδικασία αποστείρωσης αιθυλενοξειδίου (συντομογραφία ΕΟ)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται ώστε να ξεδιαλύνει το φόβο από το μυαλό σας και περιγράφουν τη διαδικασία αποστείρωσης προϊόντων με αιθυλενοξείδιο (ΕΟ).

Η διαδικασία αποστείρωσης με EO έχει χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης για την αποστείρωση ιατρικών συσκευών από τις αρχές της δεκαετίας του 1940. Η διαδικασία αποστείρωσης σχετίζεται ΑΜΕΣΑ με την φύση του αερίου αυτού.
Απλή μέθοδος αλλά αποτελεσματική
Στην καθαρή του μορφή (100%), οι ατμοί αιθυλενοξειδίου είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί όταν αφήνονται να αναμειχθούν με μόλις 3% αέρα κατ ‘όγκο. Για την ασφαλή χρήση του αερίου ως βιομηχανικού αποστειρωτικού, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί, χρησιμοποιώντας κυκλικές φάσεις που προχωρούν με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ να μην επιτρέπεται η διαδικασία να εισέλθει σε μη ασφαλή κατάσταση (άνω ή ιση του 3% αέρα κατ ‘όγκο). Η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί με μια πολύ απλή μορφή ως εξής:
Χρησιμοποιώντας έναν αεροστεγή θάλαμο αποστείρωσης, δημιουργείται μια αρχική αρνητική πίεση (συντομογραφία ‘κενό’) για την απομάκρυνση του αέρα και την αποφυγή δημιουργίας ενός μη ασφαλούς μίγματος κατά την εισαγωγή του EO στον θάλαμο.
Αφού ολοκληρωθεί το κενό εντός θαλάμου αποστείρωσης, προστίθεται υγρασία, συνήθως με τη μορφή ατμού, στον θάλαμο αποστείρωσης για να αντικαταστήσει εκείνη την υγρασία που χάνεται κατά την αρχική φάση δημιουργίας κενού.
Στη συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή του αερίου αιθυλενοξειδίου σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση έχει επιλεγεί για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται επαρκής διαδικασία αποστείρωσης. Τέλος, αφού το προϊόν αφήνεται να μουλιάσει στο ΕΟ για ελεγχόμενο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, εκτελείται μια σειρά πλυσίματος για να απαλλαγεί ο θάλαμος από το ΕΟ.
Το πλύσιμο συνίσταται στο τράβηγμα κενού ακολουθούμενο από συμπίεση με αδρανές αέριο, το οποίο είναι συνήθως άζωτο. Οι διαδικασίες κενού και συμπίεσης επαναλαμβάνονται για έναν προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων έως ότου η ατμόσφαιρα του θαλάμου να είναι κάτω από το όριο αναφλεξιμότητας του 3% ΕΟ.
Μια απλή διαδικασία EO λεπτομερώς:
1. Περιβαλλοντική Προϋπόθεση
Οι περισσότερες από τις διαδικασίες αποστείρωσης με EO σήμερα ξεκινούν με την προετοιμασία των προϊόντων που θα αποστειρωθούν έξω από τον θάλαμο αποστείρωσης. Η προετοιμασία συνήθως πραγματοποιείται σε ένα δωμάτιο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη θέρμανση και την υγρασία των προϊόντων σε σταθερή εσωτερική θερμοκρασία και περιεκτικότητα υγρασίας πριν από την είσοδο στο θάλαμο αποστείρωσης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία αποστείρωσης είναι αναπαραγώγιμη, ανεξάρτητα από εξωτερικές επιδράσεις όπως ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες.
Λάβετε υπόψη την ανάγκη θέρμανσης και υγρασίας του προϊόντος για 12 έως 72 ώρες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ακεραιότητα της συσκευασίας και η ικανότητά της να αντέχει σε συνθήκες προετοιμασίας 47 °C και σχετική υγρασία 65%. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην κυματοειδή δύναμη και σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου στο επίπονο περιβάλλον της αποστείρωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, τα προϊόντα τοποθετούνται σε θερμαινόμενο θάλαμο που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις ακραίες πιέσεις που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας αποστείρωσης.
2. Αρχική εκκένωση
Για την ασφαλή παροχή της διαδικασίας 100% αιθυλενοξειδίου, τουλάχιστον 97 τοις εκατό του αέρα πρέπει να αφαιρεθεί από τον θάλαμο αποστείρωσης. Σήμερα, οι δύο πιο συνηθισμένες μέθοδοι για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης είναι (1) μέσω της δημιουργίας ενός συνεχόμενου κενού ή (2) μέσω της εκτέλεσης μιας σειράς μερικών κενών ακολουθούμενων από μια σειρά εγχύσεων αζώτου. Αυτός ο συνδυασμός, όταν εκτελείται, χρησιμοποιώντας επαρκή αριθμό επαναλήψεων, θα καθαρίσει (αφαιρέσει) τον αέρα, επιτρέποντας έτσι τη διαδικασία να εκτελείται με ασφάλεια.
Ο αρχικός ρυθμός κενού έχει σχεδιαστεί και ελέγχεται για το προϊόν και την ικανότητά του να αντέχει στις αλλαγές πίεσης. Ο ρυθμός εκκένωσης επιλέγεται για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η ακεραιότητα της συσκευασίας, επιτρέποντας στον αέρα που παγιδεύεται μέσα στη συσκευασία να εξαερίζεται χωρίς να καταστρέφεται η ακεραιότητα της σφράγισης του προϊόντος.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι διατηρούνται οι αποστειρωτικές ιδιότητες φραγμού της συσκευασίας με το εξωτερικό περιβάλλον, προστατεύοντας έτσι τελικά τη στειρότητα του προϊόντος μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Η ποσότητα της αρνητικής πίεσης (κενό) που σχεδιάστηκε στη διαδικασία, υπαγορεύεται από την ευαισθησία πίεσης του προϊόντος. Ορισμένες συσκευές και / ή εξαρτήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε συνεχόμενα κενά και / ή υψηλές πιέσεις. Η υποβολή τους στις ακραίες πιέσεις που απαιτούνται για την παροχή ενός συνεχόμενου κενού ή της διαδικασίας 100% EO θα έχει ως αποτέλεσμα τη τη διάρρηξη της συνοχής της συσκευασίας και στην αχρήστευση των προϊόντων.
Για αυτά τα ευαίσθητα στην πίεση προϊόντα, τα σταδιακά κενά ή η έγχυση αζώτου χρησιμοποιείται για επεξεργασία. Ο συνδυασμός της έγχυσης κενού και αζώτου ονομάζεται πλύση αζώτου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές (αρκετές πλύσεις αζώτου) για να εξασφαλιστεί επαρκής αφαίρεση αέρα από το δοχείο
3. Ύγρανση
Η ολική απενεργοποίηση μικροοργανισμών και ιών χρησιμοποιώντας ΕΟ επιτυγχάνεται όταν πληρούνται οι συνθήκες αποστείρωσης εντός του θαλάμου. Τα τέσσερα ενεργά συστατικά που απαιτούνται για την επιτυχή διαδικασία είναι:
α. Θερμότητα
β. Υγρασία
γ. Συγκέντρωση αερίου
δ. Χρόνος
Κατά το προηγούμενο στάδιο προετοιμασίας, θερμότητα και υγρασία προστέθηκαν στο προϊόν σε μια προκαθορισμένη ή σταθερή κατάσταση. Όταν εκτελείται η αρχική φάση εκκένωσης της διαδικασίας, το προϊόν μπορεί να χάσει σημαντική ποσότητα υγρασίας. Αυτή η υγρασία πρέπει να αντικατασταθεί πριν από την εισαγωγή του αιθυλενοξειδίου. Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας υγρασία με τη μορφή εγχύσεων ατμού.
Η απαιτούμενη ποσότητα ατμού υπολογίζεται για να δώσει μια προκαθορισμένη σχετική υγρασία. Μετά την προσθήκη ατμού, το προϊόν αφήνεται να παραμείνει ή να μουλιάσει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αντικατάσταση της υγρασίας που χάθηκε από τη φάση εκκένωσης.
Η φάση υγρασίας της διαδικασίας μπορεί να υποβάλει το προϊόν σε αυξημένα επίπεδα υγρασίας και θερμότητας. Τα επίπεδα υγρασίας καθορίζονται από τον επιφορτισμένο υπεύθυνο επιστήμονα σχεδιασμού διεργασιών για να διασφαλιστεί επαρκής περιεκτικότητα υγρασίας εντός του προϊόντος για σκοπούς αποστείρωσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις πιέσεις εντός θαλάμου και την αντοχή του υλικού.
4. Έγχυση αερίου
Μετά τη φάση ύγρανσης, το υγρό ΕΟ θερμαίνεται πρώτα σε αέρια φάση και κατόπιν εγχύεται στον θάλαμο αποστείρωσης. Η ποσότητα της συγκέντρωσης αερίου εξαρτάται από δύο πρωταρχικούς παράγοντες που αντιμετωπίζονται κατά τον σχεδιασμό του κύκλου.
Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται η ελάχιστη συγκέντρωση αερίου που απαιτείται για την επίτευξη στειρότητας εντός του προϊόντος. Αυτή η ελάχιστη συγκέντρωση πρέπει να ισορροπεί με τον δεύτερο παράγοντα, που είναι η μέγιστη ποσότητα αερίου που μπορεί να εγχυθεί πριν προκύψουν δυσκολίες λόγω υψηλών επιπέδων υπολειμμάτων ΕΟ μετά την αποστείρωση.
Μετά την έγχυση του αερίου, εκτελείται η φάση έκθεσης της διαδικασίας. Αυτή είναι η φάση κατά την οποία το προϊόν εκτίθεται σε θερμότητα, σχετική υγρασία και αέριο για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα, όσο πιο δύσκολο είναι το προϊόν να αποστειρωθεί, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος έκθεσης.
Το ποσό του χρόνου έκθεσης καθορίζεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα σχεδιασμού διεργασιών, μετά από προσεκτική ανάλυση του προϊόντος, τη διαμόρφωση φορτίου (όγκος προϊόντων εντόςθαλάμου αποστείρωσης και το επιθυμητό επίπεδο στειρότητας. Μπορεί να απαιτηθούν προκαταρκτικά εργαστηριακά πειράματα πριν από την εκτέλεση της επικύρωσης της διεργασίας αποστείρωσης.
Ο χρόνος που αφιερώνεται για τη φάση έκθεσης της διαδικασίας υπαγορεύεται από την ικανότητα του αερίου να διεισδύει ή να μουλιάζει σε όλες τις περιοχές του προϊόντος που απαιτείται να είναι αποστειρωμένο. Η προσεκτική εξέταση της μεθόδου αποστείρωσης κατά τη σχεδίαση του προϊόντος θα οδηγήσει τελικά σε μια βελτιστοποιημένη διαδικασία αποστείρωσης, η οποία θα εξοικονομήσει χρόνο και θα μειώσει το κόστος επεξεργασίας.
5. Εκκαθάριση αερίου και έκθεση με αέρα
Μετά τη φάση έκθεσης της διαδικασίας, όλο το αέριο πρέπει να αφαιρεθεί από το θάλαμο έως ότου τα επίπεδα του ΕΟ να πέσουν κάτω από το εύφλεκτο όριο για το αέριο (3%). Αυτό επιτυγχάνεται εκτελώντας μια σειρά κενών, το καθένα από τα οποία ακολουθείται με συμπλήρωση αζώτου (πλύσιμο).
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας για τις πλύσεις επιλέγεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα σχεδιασμού διεργασιών για να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να έχουν μαλακώσει κατά τη φάση έκθεσης της διαδικασίας, δεν θα υποστούν ζημιά.
Πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός πλυσίματος για τη μείωση των υπολειμμάτων αερίων στο αποστειρωμένο προϊόν και τη διευκόλυνση του ασφαλούς χειρισμού του προϊόντος μετά την επεξεργασία.
6. Θερμαινόμενος αερισμός
Για να μειωθεί ο χρόνος παραμονής στο θάλαμο αποστείρωσης, τα προϊόντα μετά την αποστείρωση συνήθως τοποθετούνται σε θερμαινόμενο δωμάτιο για επιπλέον απομάκρυνση των υπολειμμάτων αερίων. Τα δωμάτια διατηρούνται σε υψηλές θερμοκρασίες και τα υπολείμματα αερίων αφαιρούνται συνεχώς από το δωμάτιο και καθαρίζονται. Τα δωμάτια αερισμού απομακρύνουν οποιοδήποτε τυχόν υπολλειπόμενες αερομεταφερόμενες EO που δεν έχουν εκπλυθεί κατά τις ανωτέρω πλύσεις και μειώνουν συνεχώς τα υπολείμματα εντός του προϊόντος. Μετά τον αερισμό, το φορτίο μεταφέρεται στην αποθήκη για αποθήκευση μέχρι την απελευθέρωση.
Συμπέρασμα
Επομένως, οι δημοσιεύσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πέρι παρουσίας ΕΟ στους βαμβακοφόρους στυλεούς με τους οποίους γίνεται η λήψη βιολογικού δείγματος από ρινοφαρυγγική ή στοματοφαρυγγική κοιλότητα ΔΕΝ ευσταθούν διότι λόγω άγνοιας της διαδικασίας αποστείρωσης, ο κόσμος επικεντρώνεται ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ στο να περιγράφει τις βλαβερές επιπτώσεις του αιθυλενοξειδίου στον οργανισμό μας, ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ τη διαδικασία αποστείρωσης και τις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν για το τελικό προϊόν που τελικά χρησιμοποιείται για τη λήψη του δείγματος. Η εκλαϊκευμένη ερμηνεία της επιστήμης έχει και αυτή τα όρια της.
Μην αφήνετε το μυαλό σας να δημιουργεί ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ διότι έτσι χάνεται το ΔΙΚΙΟ σας και πολλά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο έχουν ως ΜΟΝΟ στόχο τον αποπροσανατολισμό σας από τα πραγματικά δεδομένα.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΥ
Είτε κάνετε self test (που είναι rapid test και αυτό αλλά όπως ο ΣΥΡΙΖΑ βάπτισε την ΤΡΟΙΚΑ σε ΘΕΣΜΟΥΣ, έτσι και τώρα βάπτισαν τα rapid test σε self test), είτε κάνετε rapid test, είτε μοριακό τεστ, θα χρησιμοποιηθεί ένας βαμβακοφόρος στυλεός. Αυτός ο στυλεός έχει υποστεί μια διαδικασία που λέγεται ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. Σε αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιείται μια ουσία που λέγεται αιθυλενοξείδιο EO η οποία στο τέλος της αποστείρωσης, έχει ξεπλυθεί και εξατμιστεί ώστε να μην υπάρχει στο τελικό προϊόν που είναι ο βαμβακοφόρος στυλεός!!!
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του οργανισμού σας με αιθυλενοξείδιο μέσω της ΜΗ ύπαρξης του στον βαμβακοφόρο στυλεό, ΔΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ να κάνετε το self test ή rapid test ή τα μοριακά τεστ! Η εισαγωγή του όρου των self test στη ζωή μας έγινε για την έμμεση επιβολή του τεστ για άλλους λόγους τους οποίους σας τους έχω εξηγήσει ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΑΤΑ σε προηγούμενες δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις.
Επίσης, η υπόφυση δεν έχει καμία επαφή με την ρινοφαρυγγική κοιλότητα!!! Ειναι προστατευμένη μέσα στο κομμάτι του κρανίου με οστέϊνο περίβλημα, εκεί που βρίσκεται και ο εγκέφαλος!!! Κανένας βαμβακοφόρος στυλεός δε μπορεί να τρυπήσει το περίβλημα αυτό παρά μόνο αν είχατε τρυπάνι!!! Είναι άλλος ένας κατευθυνόμενος ισχυρισμός που σκοπό έχει να σας αποπροσανατολίσει!
Μόνο ο φόβος και η ψυχολογική ιδέα ότι κάτι θα εισχωρήσει εντός σας μέσα σε μία κοιλότητα, σας δημιουργεί τον ΠΑΝΙΚΟ! Το μόνο πρόβλημα από την εισαγωγή του βαμβακοφόρου στυλεού στη μύτη ΜΠΟΡΕΙ που μπορεί να προκληθεί ΕΙΝΑΙ από την μηχανική πίεση που ασκεί ο λήπτης στα τοιχώματα της μύτης σας ΚΑΙ ΜΟΝΟ!
Τέλος, ενώ έχω αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό σε συνεντεύξεις μου αλλά φαίνεται ότι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, υπάρχουν δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως στην κεφαλή του βαμβακοφόρου στυλεού υπάρχουν ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ή ΕΜΒΟΛΙΑ για να εμβολιάζουν τον κόσμο. ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ!!! Ο βαμβακοφόρος στυλεός, όπως είπαμε, είναι αποστειρωμένος (από οτιδήποτε είτε μικρόβιο είτε ιό είτε χημική ουσία ή σύνθεση – δες εμβόλιο) και ο λήπτης ανοίγει ΜΠΡΟΣΤΑ σας την συσκευασία και προχωράει η λήψη του βιολογικού δείγματος.
Για να το δούμε σε βήματα:
1. έχουμε εργοστάσια βαμβακοφόρων στυλεών σε Κίνα, Πακιστάν, Ινδία, Τουρκία, κ.α.. Αυτοί οι παραγωγοί σε κάθε παρτίδα παραγωγής, ας δεχτούμε ότι φτιάχνουν 1.000.000 βαμβακοφόρους στυλεούς.
2. Αυτοί οι βαμβακοφόροι στυλεοί θα εξαχθούν σε διαφορετικές χώρες από εισαγωγείς, που εμπορεύονται παραιατρικά αναλώσιμα.
3. στην Ελλάδα π.χ., ο δικός μας εισαγωγέας αγοράζει από την παρτίδα αυτή 50.000 στυλεούς οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν τα μαγαζιά ιατρικών αναλωσίμων.
4. Κατά συνέπεια, τα μαγαζιά αυτά, με τη σειρά τους θα τροφοδοτήσουν γυναικολόγους, ΩΡΛ, μικροβιολογικά εργαστήρια, μοριακά εργαστήρια, το δικό μου εργαστήριο για να βάλω βαμβακοφόρους στυλεούς στα τελικά κιτ των προϊόντων μου, νοσοκομεία με τις ποσότητες που έχει ανάγκη ο καθένας μας.
5. Κατά συνέπεια, εφόσον απλά διανέμονται σε μαζικές ποσότητες οι στυλεοί, η κατανομή τους ανά κατηγορία ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΥΧΑΙΕΣ. Επομένως , κανένας μας δεν ξέρει αν ένας στυλεός θα χρησιμοποιηθεί σε μια κολποσκοπική εξέταση σε μια εξέταση ΩΡΛ ή σε ένα rapid test.
Συμπερασματικά, οι στυλεοί σαν απλό αναλώσιμο ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ και τα rapid test είτε τα λέμε self test ή rapid test, παραμένουν ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ για την ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ του SARS-CoV-2.
Και επαναλαμβάνω, το ότι αποδομώ ψεύτικους ισχυρισμούς (βλέπε ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΦΥΣΗ) και σας εξηγώ ότι δεν υπάρχει αιθυλενοξείδιο στους βαμβακοφόρους στυλεού ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ δε σας ωθεί στο να κάνετε τα τεστ αυτά αλλά αποσκοπώ στο να σας ξεδιαλύνω το μυαλό από ψεύτικες ειδήσεις.
Το ότι τα self test, τα rapid test και τα μοριακά τεστ έχουν λάθη και δεν είναι σωστά, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ που το αναφέρω από την αρχη και δεν θα σταματήσω να το ΔΗΛΩΝΩ ΔΗΜΟΣΙΩΣ! Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες μέσα από τα δημοσιεύματα μου και τις συνεντεύξεις μου.
Στην κοινωνία που ονειρεύομαι ΔΕ ΘΕΛΩ κατευθυνόμενους ανθρώπους, ΔΕ ΘΕΛΩ πρόβατα, ΘΕΛΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με πλήρη ΓΝΩΣΗ των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τους και της ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ τους επάνω στο σώμα τους.
Μετά τιμής και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο,
Ποντίκας Δημήτριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου