Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Άνοιξαν Υποθηκοφυλακεία, Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία – Ουρές πολιτών.

Με την εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού ξεκίνησε σήμερα η μερική επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων, Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων.

Σε Υποθηκοφυλάκεια, Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται θερμομετρήσεις, ενώ όλοι φορούν μάσκα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Εφετείο Αθηνών, όπου η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται κατόπιν θερμομέτρησης από ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και μόνον με χρήση μάσκας. Επίσης, σε βασικά σημεία του κτηρίου υπάρχουν αντισηπτικά, η χρήση των οποίων θα είναι υποχρεωτική.
Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ουρές πολιτών που δεν τηρούσαν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, με χαρακτηριστική την εικόνα στο Υποθηκοφυλάκειο Αθηνών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας, Σωτήρη Τριπολιτσιώτη, μέσα στους χώρους των δικαστικών υπηρεσιών θα βρίσκονται και ιδιωτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα φροντίζουν να ελέγχεται η ροή του κόσμου.
Επιπλέον, μιλώντας στο CNN Greece, ο κ. Τριπολιτσιώτης εξέφρασε την ανησυχία των δικαστικών υπαλλήλων σε σχέση με το αν θα τηρηθούν τα μέτρα:

«Οι δικαστικοί υπάλληλοι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Βέβαια έχουμε τις επιφυλάξεις μας και την αγωνία μας σε σχέση με το αν θα τηρηθούν τα μέτρα. Αν θα είναι σε κάθε 10 τ.μ. ένας άνθρωπος, αν θα τηρούνται οι αποστάσεις και βέβαια τι μπορεί να γίνει με τους φακέλους που θα κρατούν στα χέρια τους».
 Σημειώνεται ότι η βαθμιαία επανεκκίνηση της Δικαιοσύνης ξεκίνησε με αποχή την δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων, καθώς πολλοί εκφράζουν δυσπιστία για τα μέτρα προστασίας που έχουν εξαγγελθεί. Απόφαση για αποχή έχουν λάβει οι δικηγόροι της Αθήνας και οι δικαστικοί υπάλληλοι σε στα Ειρηνοδικεία Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Ιλίου, Λαυρίου, Ν. Ιωνίας, Μαραθώνος, Μεγάρων, Περιστερίου και Χαλανδρίου.

Οι υποθέσεις που αφορά η άρση της αναστολής

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναφέρει ως προς τις υποθέσεις που αφορά η άρση της αναστολής για το διάστημα από σήμερα έως τις 15 Μαΐου:
-Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. Ειδικότερα, θα κατατίθενται κατ’ ανώτατο όριο 5 αιτήσεις εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων ανά πληρεξούσιο δικηγόρο.
 -Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των υποθέσεων αυτών θα γίνεται στα ακροατήρια Α1 και Α2 του Α' ορόφου, επιφανείας 60 τ.μ. έκαστο, με αριθμό υποθέσεων ημερησίως μέχρι πέντε ανά ακροατήριο, οι οποίες θα συζητούνται ανά ώρα και με ανώτατο αριθμό 6 προσώπων εντός της δικαστικής αίθουσας , ανά υπόθεση μαζί με τον δικαστή της έδρας.
-Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ' ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 65 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 9.00 έως 14.00 με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως.
Διευκρινίζει επίσης ότι:
 - Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. Σε περίπτωση έγκρισης κατάθεσης αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης. Ως εκ τούτου, η βασιμότητα ή μη του αιτήματος θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 81 στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως από 9.00 έως 14.00.

-Δε θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων. Όσον αφορά, ωστόσο, προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του ν. 3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως οίκοθεν από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
-Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, πλην των πιστοποιητικών που ήδη εκδίδονται ηλεκτρονικά.
-Δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις.
-Οι γραμματείες του Δικαστηρίου δεν εξυπηρετούν κοινό και πληρεξουσίους δικηγόρους, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων που σχετίζονται με τις προσωρινές διαταγές και τα ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα ως άνω.
Οι πολιτικές υποθέσεις, οι οποίες ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρονται, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, σε επόμενη συνεδρίαση κατόπιν κλήσεως του επιμελέστερου διαδίκου, πλην των υποθέσεων νέας τακτικής του Ειρηνοδικείου (συζήτηση μετά την πάροδο 115 ημερών), οι οποίες ματαιώνονται λόγω αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες θα μεταφέρονται σε νέα συνεδρίαση οίκοθεν, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας.
cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου