Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

«Καταλύτης εκπλήρωσης Βιβλικής Προφητείας ο EastMed;» (ΒΙΝΤΕΟ)

  Μπορεί ο αγωγός East Med που προτίθενται να κατασκευάσουν Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ, να μετατραπεί σε καταλύτη εκπλήρωσης μιας Βιβλικής προφητείας 2600 ετών που κάνει λόγο για εισβολή εναντίον του Ισραήλ; Αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται ο David Rosenthal στο κανάλι Zions Hope στο διαδίκτυο.


Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη αυτού του προτεινόμενου υποθαλάσσιου αγωγού μπορεί να φέρει επανάσταση στο γεωπολιτικό τοπίο της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Ο Rosenthal μιλά για την στρατηγική θέση του Ισραήλ, τον αυξανόμενο πλούτο και την νέα επιρροή στον τομέα της ενέργειας φυσικού αερίου, και τονίζει πως οι δυνατότητες για πολιτικές συγκρούσεις και οι πιθανότητες ενός μεγάλου πολέμου στην Μέση Ανατολή αυξάνονται.
Ο ίδιος επικαλείται προφητεία του Ιεζεκιήλ από το κεφάλαιο 38  εναντίον του Γωγ για τους τελευταίους καιρούς…
«Ετοιμάσου, λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών, που θα είναι συγκεντρωμένον μαζί σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύματος αυτού θα τεθής εις την υπηρεσίαν μου.
Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος προορισθεί, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθει και θα φθάσει εις μίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθεί από την φονικήν μάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουμένως είχεν εξ ολοκλήρου ερημωθεί. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικός λαός εβγήκε πλέον από την αιχμαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς εις την χώραν των»(Ιέζ 38,7-38,8)» […]
Θα επέλθεις εναντίον του Ισραηλιτικού λαού μου ωσάν νεφέλη, δια να σκεπάσης όλην την χώραν. Αυτά θα γίνουν κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς. Εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον της χώρας του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δέ, δια να με γνωρίσουν όλα τα έθνη, όταν δια σου, ως οργάνου μου, θα φανεί η δόξα μου ενώπιον των.»  (Ιέζ. 38,16)      
Ακολούθως, παραθέτει απόσπασμα της Προφητείας  Δανιήλ 11 για  την ώρα του τέλους και υπογραμμίζει ότι η εισβολή θα γίνει από ξηρά και θάλασσα.
«Όταν όμως έλθη το πέρας των καθωρισμένων καιρών, θα συγκρουσθί με τον βασιλέα του νότου, της Αιγύπτου. Ο βασιλεύς του βορρά θα επέλθη εναντίον του βασιλέως του νότου, του Φαραώ της Αιγύπτου, με άρματα και ιππείς, με πολύ ναυτικόν. Θα εισέλθη εις την χώραν του Φαραώ, εις την Αίγυπτον, θα συντρίψει αυτήν και θα περάσει δια μέσου αυτής». (Δαν. 11,40)
Σε αυτό το πλαίσιο εξάγει το συμπέρασμα, από δική του μελέτη των Γραφών, ότι ο λεγόμενος Αντίχριστος θα προέλθει από την περιοχή της «Ασσυρίας», που γεωγραφικά σήμερα καλύπτει μεγάλος μέρος της Τουρκίας, του Ιράν, του Ιράκ και της Συρίας.
sigmalive.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου