Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Διαβατήριο Εμβολιασμού: Ένα Διαβατήριο για τον έλεγχο των πάντων (εκεί που θέλουν να το πάνε..)

 

Υπάρχουν πολλά διαβατήρια εμβολιασμού που είτε προτείνονται είτε ισχύουν, αλλά όλα έχουν τον ίδιο στόχο: να περιορίσουν τη μετακίνηση των ανεμβολίαστων, καθώς και να παρέχουν ένα μητρώο εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.

 21 Απριλίου 2021 Δείτε το άρθρο του Makia Freeman στο TheFreedomArticles εδώ: https://tinyl.io/3z3I [1]
 
Μετάφραση Απολλόδωρος
 
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ... 
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ: Τα διαβατήρια εμβολιασμού έχουν φτάσει σε πολλά έθνη με διάφορες μορφές. Έχουν διαφορετικά ονόματα αλλά ένα κοινό: διακρίσεις εις βάρος όσων υποστηρίζουν τη σωματική αυτονομία και την ιατρική κυριαρχία. 
 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει να πιστεύει στην επιχείρηση COVID και επιτρέψει την ευρεία εξάπλωση αυτού του συστήματος ελέγχου, η ζωή θα γίνει ακόμη πιο περιοριστική για όσους έχουν διακρίνει την ατζέντα. 
 
Τα Διαβατήρια εμβολιασμού 
 
Είναι ένας σημαντικός στόχος αυτών που ενορχηστρώνουν την Επιχείρηση Coronavirus, αν και δεν είναι ο τελικός στόχος της ατζέντας COVID. Ο σκοπός των διαβατηρίων εμβολιασμού είναι ξεκάθαρος, παρά τις όποιες σαθρές και φαιδρές προφάσεις δίνονται για τη δικαιολόγησή τους: να περιοριστεί η μετακίνηση των ανεμβολίαστων, ή με πιο απλά λόγια, να περιοριστεί η μετακίνηση όσων έχουν έχουν αντιληφθεί την ατζέντα. Δεν υπάρχουν έξυπνα νομικά επιχειρήματα που μπορούν να αποπροσανατολίσουν από αυτή τη βασική αλήθεια: τα διαβατήρια εμβολιασμού συνιστούν εγγενείς διακρίσεις. Σε μια υγιή κοινωνία, κανένα έθνος που έστω και στα λόγια νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού ευθυγραμμίζονται με τους ισχύοντες νόμους του για τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία επιλογής, την ελευθερία μετακίνησης, την ενημερωμένη συναίνεση και την ιατρική κυριαρχία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι δεν ζούμε σε έναν υγιή κόσμο. Ακολουθεί σύντομος κατάλογος των συστημάτων διαβατηρίων εμβολιασμού που είτε προτείνονται, είτε πρόκειται να εφαρμοστούν είτε υπάρχουν ήδη. Πρόκειται για μια παγκόσμια ατζέντα που προωθείται και εφαρμόζεται με ταχείς ρυθμούς. 
 
Η ΕΕ σχεδίασε τα διαβατήρια εμβολιασμού το 2018 
 
Πολύ πριν η λέξη "κορονοϊός" γίνει οικεία ή ο όρος "COVID" υπάρξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχεδίαζε το σενάριο για το διαβατήριο εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ) δημοσίευσε μια πρόταση για τα διαβατήρια εμβολιασμού στις 26 Απριλίου 2018 σε ένα έγγραφο με τίτλο "Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο" (“Proposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases”). Το έγγραφο αυτό εκθέτει το σχέδιο για ένα "διαβατήριο εμβολιασμού" ή "κάρτα εμβολιασμού" και "πύλες εμβολιασμού": 
 
"ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΝΑ: 
 
17. Να εξετάσει τα ζητήματα ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης που προκαλούνται από τη διασυνοριακή μετακίνηση των ατόμων εντός της ΕΕ και να εξετάσει τις επιλογές για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας κοινής κάρτας/διαβατηρίου εμβολιασμού των πολιτών της ΕΕ, συμβατής με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών για τον εμβολιασμό και αναγνωρισμένης για διασυνοριακή χρήση. 
 
ΧΑΙΡΕΤΊΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΝΑ ΛΕΒΕΙ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΕ ΣΤΕΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: 
 
10. Να στοχεύσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον εμβολιασμό (EVIS), το οποίο θα συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), προκειμένου να 
 
a. Μαζί με τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας, 
 
i. να εξετάσει τις επιλογές για τη θέσπιση, έως το 2020, κατευθυντήριων γραμμών για ένα βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της συμβατότητας των εθνικών προγραμμάτων και την προώθηση της ισότητας στην προστασία της υγείας των πολιτών της Ένωσης και, στη συνέχεια, τη διασφάλιση της ευρείας υιοθέτησης του βασικού προγράμματος καθώς και μιας κοινής κάρτας εμβολιασμού, 
 
ii. ενίσχυση της συνοχής, της διαφάνειας και των μεθοδολογιών κατά την αξιολόγηση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εμβολιασμού, με την ανταλλαγή επιστημονικών στοιχείων και εργαλείων με την υποστήριξη των εθνικών τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων εμβολιασμού (NITAG), 
 
iii. σχεδιασμός μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Συλλογή των εν λόγω δεδομένων και κοινοποίησή τους σε επίπεδο ΕΕ, 
 
b. Μέχρι το 2019, δημιουργία ευρωπαϊκής πύλης πληροφοριών για τον εμβολιασμό, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για την παροχή διαδικτυακών αντικειμενικών, διαφανών και επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με τα εμβόλια, το όφελος και την ασφάλειά τους και τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης. 
 
c. Παρακολούθηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης για τα εμβόλια και ανάπτυξη τεκμηριωμένων εργαλείων πληροφόρησης και καθοδήγησης για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση της διστακτικότητας για τα εμβόλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης." 
 
Είναι ενδιαφέρον ότι στη σελίδα 13, το έγγραφο αυτό αναφέρει επίσης τον όρο διστακτικότητα στα εμβόλια, καθώς συνιστά μια "κοινή δράση για τον εμβολιασμό, η οποία συγχρηματοδοτείται από το τρίτο πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας ... για την αντιμετώπιση της διστακτικότητας στα εμβόλια". Ο δισταγμός στα εμβόλια έχει γίνει επίσης θέμα στην έκθεση COVID, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο τοξικά μπορεί να είναι τα εμβόλια και πόσο πειραματικά είναι ιδίως αυτά τα εμβόλια- στο άρθρο μου από τον Αύγουστο του 2020 αποκάλυψα πώς μια μελέτη του Yale ανέλυε πώς μπορεί να καταπολεμηθεί ο δισταγμός στα εμβόλια και να αυξηθεί η πρόσληψη των εμβολίων μέσω μιας ποικιλίας ψυχολογικών τεχνικών και χειρισμών. 
 
Ευρωπαϊκά διαβατήρια εμβολιασμού 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγγραφα, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία της εφαρμογής των διαβατηρίων εμβολιασμού. Το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλησιάζουν στο να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα διαβατηρίων- στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το ακόλουθο σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ενός "ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού", όπως μπορείτε να δείτε από αυτό το έγγραφο. Σε ένα κλασσικό παράδειγμα διγλωσσίας, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Didier Reynders, δήλωσε: 
 
"Με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, υιοθετούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και με τους ελάχιστους περιορισμούς αυτό το καλοκαίρι. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα κάνει διακρίσεις με κανέναν τρόπο. Μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ δεν θα μας βοηθήσει μόνο να αποκαταστήσουμε σταδιακά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και να αποφύγουμε τον κατακερματισμό". 
 
Καμία προϋπόθεση για την κυκλοφορία..;;; Δεν θα κάνει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο..;;; Η ίδια η ουσία του εμβολιαστικού διαβατηρίου είναι να ρυθμίζει και να περιορίζει την κυκλοφορία, καθώς και να κάνει διακρίσεις. Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα του..;;;  
 
Αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα της έκθεσης COVID. Οι πολιτικοί φτιάχνουν κανόνες για να ελέγχουν τη ζωή σας, και ακριβώς όταν ανακοινώνουν αυτούς τους κανόνες, ισχυρίζονται ότι δεν σας ελέγχουν. Το μαύρο είναι άσπρο, το πάνω είναι κάτω και η τυραννία είναι ελευθερία. 
 
Αμερικανικά διαβατήρια εμβολιασμού 
 
Έρχονται και στην Αμερική. Η αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν η πρώτη πολιτεία που εισήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Οι αρχές είπαν ότι είναι προαιρετικό, αλλά έτσι λειτουργούν αρχικά όλα αυτά τα συστήματα ελέγχου: πρώτα είναι προαιρετικά για να κάμψουν τις αντιστάσεις και να συνηθίσουν οι άνθρωποι, και μετά γίνονται υποχρεωτικά. Η Νέα Υόρκη ονομάζει το διαβατήριο εμβολιασμού της "Excelsior Pass" και η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: 
 
"Αναπτυγμένο σε συνεργασία με την IBM, το Excelsior Pass θα χρησιμοποιεί αποδεδειγμένη, ασφαλή τεχνολογία για να επιβεβαιώνει τον εμβολιασμό ενός ατόμου ή ένα πρόσφατο αρνητικό τεστ COVID-19 μέσω μιας εμπιστευτικής μεταφοράς δεδομένων για να βοηθήσει στην ταχεία επαναλειτουργία των θεάτρων, των σταδίων και άλλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης... Το Excelsior Pass θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην παροχή πληροφοριών στους χώρους και τις τοποθεσίες με ασφαλή και απλοποιημένο τρόπο, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την επαναλειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη μιας νέας κανονικότητας". 
 
Το θετικό είναι ότι υπάρχουν ορισμένες πολιτείες που έχουν απαγορεύσει προληπτικά τα διαβατήρια εμβολιασμού με τη μία ή την άλλη μορφή, όπως η Φλόριντα, το Τέξας, η Αριζόνα, η Μοντάνα και το Αϊντάχο. Όπως για μεγάλο μέρος της διάρκειας της επιχείρησης COVID, η υποστήριξη ή η αντίσταση στα διαβατήρια εμβολιασμού ακολουθεί κυρίως κομματικές γραμμές, με τις αριστερές Δημοκρατικές πολιτείες να το υποστηρίζουν και τις δεξιές Ρεπουμπλικανικές πολιτείες να αντιστέκονται. 
 
Διαβατήρια εμβολιασμού στο Ισραήλ, την Κίνα και την Ινδία 
 
Το Ισραήλ έχει κερδίσει άλλη μια αμφιλεγόμενη διάκριση, καθώς ηγείται παγκοσμίως στα ποσοστά εμβολιασμού COVID και εφαρμόζει ήδη το πρόγραμμα διαβατηρίων εμβολιασμού. Στους ανεμβολίαστους Ισραηλινούς απαγορεύεται να πηγαίνουν στα λεγόμενα μη απαραίτητα μέρη. Ο τυραννικός ισραηλινός υπουργός Υγείας Yuli Edelstein προειδοποίησε: 
 
"Όποιος δεν εμβολιάζεται θα βγαίνει μόνο σε σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία, ενώ οι εμβολιασμένοι θα πηγαίνουν σε γήπεδα και γυμναστήρια". 
 
Η τυραννία δεν σταματά εδώ. Το Ισραήλ έχει επίσης εκδώσει "Βραχιόλια Ελευθερίας" που πρέπει να φορούν όσοι εισέρχονται στη χώρα από το εξωτερικό. Το κοινοβούλιο του Ισραήλ προσχώρησε στη δράση που έλαβε προηγουμένως η ισπανική κυβέρνηση, εγκρίνοντας νόμο για τη δημιουργία μητρώου ατόμων που αρνούνται το εμβόλιο COVID. Είναι ενδιαφέρον ότι ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου Michael Gove εθεάθη πρόσφατα να επισκέπτεται το Ισραήλ για κάτι που όπως λένε ήταν "συνομιλίες για το διαβατήριο του εμβολιασμού", αλλά στην πραγματικότητα, από όσους γνωρίζουν την προϊστορία της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΝΤΠ), ήταν πιθανότατα οι διαταγές του για την πορεία του. 
 
Η Κίνα και η Ινδία έχουν συμμετάσχει στο παιχνίδι με τα διαβατήρια εμβολιασμού. Η Κίνα ονόμασε την εκδοχή της "Διεθνές Πιστοποιητικό Υγείας για Ταξίδια" (που μπορεί να κατεβεί από την εφαρμογή WeChat για κινητά), ενώ η Ινδία έχει μια εκδοχή πιστοποιητικού με κωδικό QR
 
Ένα διαβατήριο για να εξουσιάζει τα πάντα 
 
Ανεξάρτητα από τα φανταχτερά και διαφορετικά ονόματα που έχουν αυτά τα διαβατήρια, οι εφαρμογές και οι κωδικοί QR, υπάρχουν σχέδια για τη σύνδεσή τους μέσω ενός κοινού λογισμικού ή πλαισίου. Οι κορυφαίοι προγραμματιστές αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν το AOK Pass, το Common Pass, το Vaccination Credential Initiative, το Good Health Pass Collaborative και το IATA Travel Pass. Πρόκειται για μια σαφή υλοποίηση της Ατζέντας της ΝΤΠ για μια Παγκόσμια Κυβέρνηση με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε άτομο (εκτός από την άρχουσα ελίτ) στη Γη, που σχεδιάζεται να είναι υπήκοοι ή σκλάβοι της. 
 
Αυτό ήταν κάτι που ερχόταν εδώ και πολύ καιρό. Φαίνεται σαν να έχει περάσει πολύς καιρός τώρα - πάνω από ένα χρόνο πριν - όταν ο Bill Gates άρχισε να μιλάει για την ανάγκη πιστοποιητικών ανοσίας και ψηφιακών διαβατηρίων εμβολιασμού. Το σχέδιο δεν είναι κρυφό, αλλά μάλλον εκτεταμένα ανοιχτό. Φυσικά, υπάρχει μια σαφής έλλειψη λογικής για το όλο θέμα. Πρώτα απ' όλα, όπως έχω τεκμηριώσει διεξοδικά, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο ιός SARS-CoV-2 υπάρχει. Αλλά αφήνοντας για λίγο στην άκρη αυτή την άβολη αλήθεια, γιατί η φυσική ανοσία στον ιό δεν θα μπορούσε να σας εξασφαλίσει την απόκτηση του διαβατηρίου εμβολιασμού..;;; Οι κύριες ιατρικές Αρχές που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου μπορεί να πουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή μπορείτε ακόμα να ξαναμολυνθείτε. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο ... εξ ου και όλες οι συζητήσεις για 2ο και 3ο εμβόλιο (στην πραγματικότητα το σχέδιο είναι να γίνονται αμέτρητα εμβόλια στους ανθρώπους καθώς αναβαθμίζουν και επανασυνδέουν το λειτουργικό σύστημα του DNA τους). Πρόκειται για την ίδια ακριβώς ομάδα εμβολίων τα οποία παρεμπιπτόντως δεν σου δίνουν σωστή ανοσία και μάλιστα παραδέχονται ότι προστατεύουν μόνον από ήπια συμπτώματα και όχι ότι σταματούν τη μετάδοση. 
 
Δεν πρόκειται για πραγματική αληθινή ανοσία απέναντι στην ασθένεια. Πρόκειται για τη διαπίστωση του ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος είναι ανεμβολίαστος, και στη συνέχεια την τιμωρία των μη συμμορφούμενων, ανυπάκουων, απείθαρχων ανεμβολίαστων. 
 
Για όσους θέλουν το λαμπερό νέο τους διαβατήριο εμβολιασμού - σκεφτείτε αυτό. Τι συμβαίνει όταν οι αρχές λένε ότι πρέπει να συνεχίσετε να εμβολιάζεστε ... και να εμβολιάζεστε ... και να εμβολιάζεστε ... και να εμβολιάζεστε ... κάθε χρόνο ... μόνο και μόνο για να διατηρήσετε το διαβατήριο και τα προνόμιά σας..;;; Θα σταθούμε στα έμφυτα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή θα σέρνουμε τα πόδια μας κάτω από τους δουλοπάροικους για τα προνόμια που μας δίνει η κυβέρνηση…;;
 
Τελικές σκέψεις 
 
Η αλήθεια είναι ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού είναι ένα σχέδιο που εξαναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν εμβολιασμούς, ώστε να μετατραπούν σε γενετικά τροποποιημένους ανθρώπους. Το εμβόλιο είναι το πραγματικό βιολογικό όπλο, όχι ένας φανταστικός ιός. Τα διαβατήρια εμβολιασμού θα λειτουργούν για να κάνουν τη ζωή των μη εμβολιασμένων δυσάρεστη, αλλά και ως σύστημα καταγραφής για τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, ώστε οι ελεγκτές της ΝΔΤ να γνωρίζουν ακριβώς ποιοι πολίτες έχουν ενσωματωμένη μέσα τους συγκεκριμένη νανοτεχνολογία - η οποία να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση οποιωνδήποτε άθλιων στόχων έχουν κατά νου οι χειριστές της ΝΤΠ. 
 
Ο Makia Freeman είναι συντάκτης της ιστοσελίδας εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης / ανεξάρτητων ειδήσεων The Freedom Articles, συγγραφέας του βιβλίου Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions (Τα ψέματα, η αλήθεια και οι λύσεις) και ανώτερος ερευνητής στο ToolsForFreedom.com. Η Makia είναι στο Steemit και στο LBRY. 
 
Δικτυογραφία: 
 
1.-- Vaccine Passports: One Passport to Rule Them All
https://thefreedomarticles.com/vaccine-passports-one-passport-to-rule-them-all/ 
 
Πηγές 
 
*https://www.politico.eu/article/spain-coronavirus-vaccine-refusal-registry-with-eu-countries/
*https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-israel-law-personal-information-privacy/
*https://jewishnews.timesofisrael.com/michael-gove-arrives-in-israel-for-vaccine-passport-talks/
*https://thefreedomarticles.com/israel-planned-home-of-new-world-order/
*https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/China-rolls-out-vaccine-passport-aiming-to-revive-foreign-travel
*https://www.hindustantimes.com/cities/others/got-covid-19-vaccine-you-ll-get-qr-code-certificate-on-phone-101610479579084.html
*https://www.aokpass.com/
*https://thecommonsproject.org/commonpass
*https://vci.org/
*https://www.goodhealthpass.org/
*https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/
*https://thefreedomarticles.com/digital-vaccine-certificates-bill-gates-plan-post-coronavirus/
*https://thefreedomarticles.com/10-reasons-sars-cov-2-imaginary-digital-theoretical-virus/*https://truthunmuted.org/vaccine-passports-and-medical-martial-law/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου