Σάββατο 27 Απριλίου 2024

ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Ποινική δίωξις κατά αγίων Νικολάου, Χρυσοστόμου & Ιησού Χριστού (για διχασμόν, προτροπή και κατά συρροήν άσκησιν βίας χειρί και μαχαίραι)

 Πρωτόγνωρες καταστάσεις συντελούνται στα δικαστικά μέγαρα με πολλαπλές ασκήσεις ποινικών διώξεων. Τον χορόν “σέρνει” ο Άγιος Νικόλαος (όχι ο Θαυματουργός αλλά ο Σβουριχτής – άγιε μου συγχώρεσέ με, δεν τα λέω εγώ, οι άλλοι τα ξερνούν), κατηγορούμενος για μία σβουριχτή σφαλιάρα κατά του Αρείου (βγαλμένη από το ΜΜΑ https://www.mmafighting.com/ ) όταν πήρε 3 στροφές η κεφαλή του Αρείου, που προσέβαλε τον Δημιουργόν. 

Όσο κι αν ο Άγιος Νικόλαος αθωώθηκε πανηγυρικώς από τον ίδιον τον Χριστόν με την Θεοτόκον προ 17 αιώνων, τα μητσοτακηκο-σακελλαροπούλεια ανομουργήματα ανατρέπουν το δικαστικό σκηνικό, θεωρώντας την ενέργεια του Αγίου Νικολάου ως υποκινούσα μίση, διχασμόν και προτροπή βίας κατά τσιρακίων του πονηρού. 

Τοιουτοτόπως εμπλέκεται και ο Ιερός Χρυσόστομος για την φράσιν του : 

«Και αν ακούσης κάποιον εις τον δρόμον ή εις το μέσον τής αγοράς να βλασφημή τον Θεόν, πλησίασε, επίπληξέ τον, και αν πρέπει να τον δείρης, μη διστάσης· ράπισέ τον εις το πρόσωπον, σύντριψέ του το στόμα, και αγίασε το χέρι σου δια της πληγής που θα του δώσης, και αν σε καταγγείλουν μερικοί και σε σύρουν εις το δικαστήριον, να τους ακολουθήσης· και αν από το δικαστικόν βήμα σου ζητήση ο δικαστής ευθύνας να ειπής με θάρρος, ότι εβλασφήμησε τον βασιλέα των αγγέλων. Διότι εάν πρέπει να τιμωρούνται αυτοι που βλασφημούν τον επίγειον βασιλέα, πολύ περισσότερον πρέπει να τιμωρούνται εκείνοι που βλασφημούν Εκείνον». 

Επειδή έχει καταργηθεί η βασιλεία, θεωρείται άκυρη η ρήσις του Ιερού Χρυσοστόμου και μάλιστα θα διαταχθεί η δίωξίς του για παρακίνησιν σε βία δια χειροδικίας. 

Δριμυτέρα η δίωξις κατά Χριστού.  Πέραν του γεγονότος ότι το άθεο καθεστώς των 300+1 μελών του κυνοβουλίου Τον αποκαθηλώνει από Βασιλέα και Αρχηγόν του Κράτους (τίτλον που κατείχε από το Α’ Σύνταγμα της Ελλάδος), τώρα Τον κατηγορεί ως ηθικόν αυτουργόν της χειροδικίας του Αγίου Νικολάου κατά του Αρείου. 

Ακόμα δυσμενεστέρα είναι η κατηγορία για άσκησιν βίας με δολοφονικό όργανο (μαχαίρα), όπως ο Ίδιος δήλωσε : 

«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ.ι’34-36) 

Με τα λεγόμενά του ομολογεί ότι είναι α) κατά της ειρήνης, β) διχαστής και γ) υποκινητής οικογενειακής διαλύσεως και βίας με δολοφονικό εργαλείο (μαχαίρα)! 

Επιπλέον κατηγορείται ο Χριστός ότι έχει συστήσει τρομοκρατική ένοπλον ομάδα, με πρωτοπαλήκαρα τον φέροντα ρομφαίαν Αρχάγγελόν του και τον φέροντα μάχαιραν Προφήτη Ηλία, όπως ομολογείται από τον Άγιον του Χριστού Παϊσιον : «Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μαχαίρα του. Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, Δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς!».  Λέγεται ότι οι σημερινοί δεσποτάδες, τρομοκρατημένοι από αυτήν την δήλωσιν, προσέπεσαν στα πόδια του Λουδοβίκου 14ου της Ελλάδος Κυριάκου και ζήτησαν την προστασία του. 

Πέραν αυτών έχουν αναφερθεί στον φάκελλον της δικογραφίας και η παρουσία του Χριστού με φραγκέλιο στον “ιερό ναό του Σολομώντος” και οι προειδοποιήσεις Του περί τριγμού των οδόντων…  Προσοχή πολύ : εδώ δεν μιλάμε για ολυμπιονίκες ξιφασκίας, τρεις σωματοφύλακες ή Ζορρό αλλά για ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ… άλλα κόλπα… 

Ασφαλώς και τα ως τώρα γραφόμενα είναι μία πικρότατη ειρωνεία προς το κάθε αντίχριστο σκουλήκι των ΜΜΕ, της πολιτικής αλλά και της ιεραρχίας.  Άτομα φρικτώς σατανισμένα, που ζέχουν διαβολικόν μίσος κατά της Αληθείας του Χριστού!  Άτομα που είναι επιφορτισμένα να “επισκοπούν” την εφαρμογή του Θείου Λόγου και αντιθέτως ζέχουν σατανικώς. 

Έχει χαθεί εντελώς η ντροπή (αισχύνη), όπως η ίδια η αισχύνη είχε δεσμευθεί απ’αρχής : 

«Ζεὺς πλάσας τοὺς ἀνθρώπους τὰς μὲν ἄλλας διαθέσεις αὐτοῖς ἐνέθηκε, μόνην δ’ ἐνθεῖναι τὴν αἰσχύνην ἐπελάθετο. Διὸ καὶ μὴ ἔχων πόθεν [ἂν] αὐτὴν εἰσαγάγῃ, διὰ τοῦ ἀρχοῦ αὐτὴν εἰσελθεῖν ἐκέλευσεν. Ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀντέλεγεν ἀναξιοπαθοῦσα. Ἐπεὶ δὲ σφόδρα αὐτῇ ἐνέκειτο, ἔφη· «Ἀλλ’ ἔγωγε ἐπὶ ταύταις εἰσέρχομαι ταῖς ὁμολογίαις ὡς Ἔρως μὴ εἰσελεύσεται· ἂν δ’ εἰσέλθῃ, αὐτὴ ἐξελεύσομαι παραυτίκα.» Ἀπὸ δὴ τούτου συνέβη πάντας τοὺς πόρνους ἀναισχύντους εἶναι». [Αίσωπος, Ζευς και αισχύνη – Ερμηνεία : Όταν ο Δίας έπλασε τους ανθρώπους, έβαλε μέσα τους διάφορες αρετές και ευαισθησίες. Ύστερα είδε ότι ξέχασε την ντροπή. Αλλά δεν είχε κάποια “πόρτα” από την οποία να βάλει την ντροπή μέσα στον άνθρωπο. Τότε πρόσταξε την ντροπή (προσωποποιημένη) να μπει στον άνθρωπο από τον πρωκτό του. Η Ντροπή δεν το δεχόταν. “Όχι!” φώναζε, “δε θα περάσω από τέτοια τρύπα! Είμαι η ρίζα των αρετών και δε μου αξίζει τέτοια μεταχείριση! Ντρέπομαι! Δεν μπορώ να μπω από εκεί!”. Αλλά του Δία η εντολή ήταν άκαμπτη: “πρέπει να μπεις, και μάλιστα από τον πρωκτό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν κάνει να μείνουν οι άνθρωποι δίχως ντροπή. Και αν ακόμα εσύ ανέχεσαι να μείνουν οι άνθρωποι δίχως ντροπή, σε προστάζω εγώ να μπεις στους ανθρώπους, από τον πρωκτό τους!”. Αναστέναξε η ντροπή, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, “εντάξει” είπε, “θα μπω, αλλά με μια συμφωνία: αν μετά από εμένα μπει από την ίδια οπή κάτι άλλο, και προπάντων αν μπει ερωτικό όργανο, εγώ θα φύγω από εκείνον τον άνθρωπο!” – “Σύμφωνοι”, είπε ο Δίας. Έτσι, η ντροπή μπήκε και κατοίκησε στους ανθρώπους, αλλά όποιος άνθρωπος “σοδομίζεται” χάνει για πάντα την αίσθηση της ντροπής!] 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΙΚΑΝΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΧΡΙΣΤΟΝ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑΣ; ή είναι ντιντήδες; 

Ευκαιρία για Ομολογία Πίστεως και Στέφανον Αγίου ή δεν καταλάβετε ότι οι Φαρισαίοι ξανασταυρώνουν τον Χριστόν; 

Αν δεν το καταλάβατα είστε ανάξιοι και άχρηστοι για το λειτούργημά σας, είστε μισθωτοί ποιμένες! 

Μίλησα περί βίας;  Ωχ, λησμόνησα κάτι βασικό : 

«Σε γνωρίζω από την κόψη 

του σπαθιού την τρομέρη, 

σε γνωρίζω από την όψη 

που με βία μετράει τη γη.» 

ΚΟΨΗ ΣΠΑΘΙΟΥ;;; ΒΙΑ;;;  ΕΝΟΧΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ! ΕΝΟΧΟ ΤΟ ΡΩΜΕΗΚΟ! 

ΑΥΤΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΤΙΝΤΗΔΕΣ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΗΚΟΥ. 

Τελικά πολύ εύκολα ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι. 

Το θέμα είναι πόσα στάρια θα απομείνουν… με τον Χριστόν. 

Οι άλλοι έχουν επιλέξει από μόνοι αποτεφρωτήρια, ίσως γιατί κάτι ενδόμυχα τους κάνει να μη θέλουν να αφήσουν ούτε ίχνος τους από εδώ.  Άλλωστε δεν ήταν αγάπη αυτό που πρέσβευαν αλλά κουρ@δοέρωτας. 

Λοιπόν θέλετε ζοριλίκια;  Για κοπιάστε για να δείτε πόσα τενεκεδοκέφαλα θα φύγουν από τη θέσιν τους. 

Ελάτε να προσφέρουμε μοναδικό θέαμα και να δούμε παλαιοδιαθηκικές καταστάσεις.  ΤΟΛΜΑΤΕ; 

Γιατί «εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;» (Ρωμ.η’31) 

CyanUranus

triklopodia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου