Νωρίτερα η πληρωμή από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) των επιδομάτων ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων.

Αφορά σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας, όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και Δώρου Χριστουγέννων θα ξεκινήσει στις 5 Δεκεμβρίου.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτόματα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2022 έως 6 Ιανουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Εισέρχεστε στο gov.gr – μετά στην επιλογή Εργασία και Ασφάλιση – μετά Ανεργία και τέλος επιλέγετε Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

militaire.gr