Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Ἄλλο ἀμερικανοί καί ἄλλο ἑλλαδίτες...

 Στήν Ἑλλάδα σήμερα βγῆκαν νά διαμαρτυρηθοῦν,γιά τό νομοσχέδιο περί τῶν ἐργασιακῶν πού φέρνει πρός συζήτησιν στήν βουλή ἡ κυβέρνησις τοῦ Μητσοτάκη.

Στίς ΗΠΑ,ποιοί διαμαρτυρήθηκαν καί γιά ποιόν λόγον; 

Περισσότεροι ἀπό 170 ἐργαζόμενοι στό νοσοκομεῖο Χιοῦστον τοῦ Τέξας,ἔχουν τεθῆ σέ διαθεσιμότητα ἐπεί δή ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν. Προειδοποιήθηκαν πώς ἐντός δύο ἑβδομάδων θά ἀπολυθοῦν ἐάν συνεχίζουν νά ἀρνοῦνται τόν ἐμβολιασμό.

Τό Fox News ἀνέφερε ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι τέθηκαν σέ διαθεσιμότητα,ἄνευ ἀποδοχῶν,καθώς δέν ἀνταποκρίθηκαν στήν ὑποχρεωτική προθεσμία τοῦ Νοσοκομείου,τῆς περασμένης Δευτέρας.

Ὁ Πρόεδρος καί δ/νων Σύμβουλος τοῦ νοσοκομείου Houston Methodist Hospital,Marc Boom,εἶπε σχετικῶς : « Εἶναι ἀτυχές τό γεγονός,γιά τό σημερινό ὀρόσημο τοῦ Houston Methodist Hospital ν᾿ἀποτελέσῃ τό ἀσφαλέστερο νοσοκομειακό σύστημα στήν χώρα, ὅτι ἐπισκιάζεται ἀπό κάποιους δυσαρεστημένους ὑπαλλήλους

»Γνωρίζω πώς μπορεῖ νά εἶναι λυπηρό γιά ὁρισμένους πώς μπορεῖ νά χάσουν ἕναν συνάδελφο πού ἀποφάσισε νά μήν ἐμβολιαστῇ,τούς εὐχόμαστε νά εἶναι καλά καί τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἕως τώρα ὑπηρεσία πού προσέφεραν καί βεβαίως σεβόμαστε τήν ἀπόφασίν τους»

Washington Post,ἀνέφερε πώς «δεκάδες ἱατροί διαμαρτυρήθηκαν» ἔξω ἀπό τό νοσοκομεῖο. « Τό ἐμβόλιο εἶναι δηλητήριο», « Μήν ξεχνᾶτε τά δικαιώματά σας», ἦσαν κάποια ἀπό τά συνθήματα.

Ὠστόσο ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ νοσοκομείου σημείωσε ὅτι :μπορεῖ νά γίνουν ἀποδεκτές κάποιες ἐξαιρέσεις μέ βασίν τήν ἱατρική κατάστασιν,τήν ἐγκυμοσύνη ἤ τίς θρησκευτικές πεπιθήσεις :

  • Ὑποβάλετε αἴτησιν καί καταθέσατε ὅλα τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά γιά ἐξαιρεσιν βάσει ἱατρικῆς καταστάσεως ( συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀπαλλαγῆς λόγῳ ἐγκυμοσύνης) ἤ τήρησιν θρησκευτικῆς πίστεως ἕως τίς 3 Μαΐου 2021,συμφώνως πρός τήν διαδικασία τῆς πολιτικῆς τοῦ νοσοκομείου ὅπως περιγράφεται σ᾿αὐτήν.

Περίπου 117 ἐργαζόμενοι ὑπέβαλαν ἀγωγη κατά τοῦ νοσοκομείου,τόν περασμένο μῆνα,λέγοντας ὅτι δέν μπορεῖ ὁ ἐργοδότης ν᾿ἀναγκάσῃ τούς ὑπαλλήλους νά κάνουν τό «πειραματικό» ἐμβόλιο.

Ἀνάμεσά τους,μία νοσοκόμα σέ διαθεσιμότητα,ἡ Τζένιφερ Μπρίτζες,δήλωσε : «Θά φθάσουμε τό θέμα μέχρι τό Ἀνώτατο Δικαστήριο. Πρὄκειται γιά παράνομη ἀπόλυσιν καί παραβίασι τῶν δικαιωμάτων μας».

Ὁ πληρεξούσιος δικηγόρος τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς,Jared Wood fill,δήλωσε : «Τό νομικό ἐρώτημα πού δέν ἔχει ἀπαντηθῆ,εἶναι : Μπορεῖτε νά θέσετε ὡς προϋπόθεσιν ἐργασίας μία κλινική δοκιμή ; » Ἀπό ΕΔΩ

Νά τολμήσω νά κάνω μία σύγκρισιν μέ τήν κατάστασιν στήν δική μας χώρα; Μᾶλλον θά εἶναι ἐκ τοῦ οὐκ ἄνευ...

«Μά ἀναγκαστικά ἐμβολιάστηκα διότι θά ἔχανα τήν δουλειά μου»,εἶπε κάποια γνωστή μου,ἡ ὁποία σημειῶστε ἦταν κατά τῶν ἐμβολίων,συνειδητῶς ! Οἱ πιθανότητες νά ἑνωθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν τόν ἐμβολιασμό,σ᾿ἕναν κοινό ἀγῶνα διεκδικῶντας τά αὐτονόητα : τό δικαίωμά τους γιά τήν προστασία τοῦ ἑαυτοῦ τους,τῆς ὑγείας τους ἀπό τά πειραματικά ἐμβόλια,προφανῶς καί οὔτε κἄν μπῆκαν στόν κόπο νά τό σκεφθοῦν...

Ὅμως,γιά νά βγοῦν στούς δρόμους καί νά οὐρλιαζουν κατά ἑνός νομοσχεδίου,ὁ ἕνας δῖπλα στόν ἄλλον σάν τίς παστές σαρδέλες καί κατά χιλιάδες,φαίνεται πώς εἶναι τό πιό ...λογικόν ! 

Ὦ ναί,εἶναι τό πιό λογικόν,ὅταν τό προστάζουν τά κομματικά συμφέροντα ! 

Γιά ἀκόμη μία φορά,Ἕλληνες,ἀποδεικνύετε πόσο πιό πίσω ἀπό τά «ἀμερικανάκια» εἶστε.Ἄγεστε καί φέρεστε ὡς κοπάδι ἀπό τόν κάθε Ἀλιέξι ἤ Κουτσούμπα πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν μικροκομματικῶν συμφερόντων τους καί ἀπεμπολεῖται τό δικαίωμα τῆς προφυλάξεως τῆς ἴδιας σας τῆς ὑγείας ! 

Πῶς τό εἶπαν οἱ Τσιπροκουτσουμπογεννηματάδες; «Οἱ ἐργαζόμενοι μποροῦν νά στείλουν τό νομοσχέδιο στά σκουπίδια». 

Ἀφοῦ ἔχουν στείλη τίς ζωές τους πρῶτα...

Ὦ ναί,ἄξιοι τῆς μοίρας σας...! 


Ἡ Πελασγική 

sxolianews.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου