Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Το status quo δεν είναι βιώσιμο…

Το Σ.Α. καλεί τα μέρη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για λύση του Κυπριακού.

Να ανανεώσουν την πολιτική τους βούληση και δέσμευση σε μια διευθέτηση του Κυπριακού καλούνται οι πλευρές και οι εμπλεκόμενοι από το Συμβούλιο Ασφαλείας, με αφορμή το ψήφισμα που υιοθέτησε χθες για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για άλλους έξι μήνες.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε χθες ομόφωνα το ψήφισμα 2398 με το οποίο ανανεώνει τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), χωρίς να υπάρξουν τοποθετήσεις των μελών του ΣΑ.
Μεταξύ άλλων, διά του ψηφίσματος, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλωσορίζει την πρόοδο στην υπό την καθοδήγηση των ηγετών διαδικασία από την 11η Φεβρουαρίου 2014 και τις προσπάθειες των ηγετών και των διαπραγματευτών τους για να επιτευχθεί μια συνολική και διαρκής διευθέτηση. Σημειώνει επίσης το αποτέλεσμα της Διάσκεψης για την Κύπρο και προτρέπει τις πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες να ανανεώσουν την πολιτική τους βούληση και δέσμευσή τους σε μία διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Yπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδει η διεθνής κοινότητα σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν πλήρως, ευέλικτα και εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις και αφού επισημαίνει ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε μια διαρκή, ολοκληρωμένη και δίκαιη διευθέτηση βασισμένη σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, που διατυπώνονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενθαρρύνει τις πλευρές να εντείνουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τα ανεπίλυτα βασικά ζητήματα, αλληλεξαρτώμενα, τονίζοντας ότι το status quo είναι μη βιώσιμο».
Επίσης, καλεί τους δύο ηγέτες να καταβάλουν προσπάθειες για περαιτέρω εργασία για την επίτευξη συγκλίσεων στα βασικά θέματα, καθώς και να εντείνουν το έργο με τις Τεχνικές Επιτροπές με στόχο την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κυπρίων.
Επίσης, καλωσορίζει την προθυμία του Γενικού Γραμματέα και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στο να παραμείνουν οι καλές του υπηρεσίες διαθέσιμες για να βοηθήσουν τις πλευρές, εάν αποφασίσουν από κοινού να επανεμπλακούν στις διαπραγματεύσεις με την απαραίτητη πολιτική βούληση, όπως αναφέρεται στην έκθεσή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2017.
Επιπρόσθετα, προτρέπει την εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και το άνοιγμα άλλων σημείων διέλευσης τα οποία ήδη συμφωνήθηκαν. Χαιρετίζει ακόμη όλες τις προσπάθειες προς διευκόλυνση των προϋποθέσεων εκταφής της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, όπως και την κοινή έκκληση των δύο ηγετών στις 28 Μαΐου 2015 και καλεί όλα τα μέρη να παράσχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα πλήρη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, δεδομένης της ανάγκης να επιταχυνθεί το έργο της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιουλίου 2018. Ζητά τέλος από τον ΓΓ του ΟΗΕ να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο στην κατεύθυνση μιας διευθέτησης μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018 και για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018 και να τηρεί το Συμβ. Ασφαλείας ενήμερο για τα γεγονότα, αν είναι αναγκαίο.
dialogos.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου