Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ πολίτες,σ᾿ὅλο τόν κόσμο,θά πληρώσουν τίς ἀποζημειώσεις τῶν βλαπτικῶν ἐπιπτώσεων,ἀπό τά ἐμβόλια τῶν σατανιστῶν.

 Αὐτό εἶναι ἐπακριβῶς πού λένε : καί βρεγμένος καί δαρμένος ! 

Οἱ πολίτες,σ᾿ὅλο τόν κόσμο,θά πληρώσουν τίς ἀποζημειώσεις τῶν βλαπτικῶν ἐπιπτώσεων,ἀπό τά ἐμβόλια τῶν σατανιστῶν.


Ὁ Τζό Μπάϊντεν προσφέρει ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ,4 δισεκατομμύρια δολάρια,στόν ΠΟΥ καί τό ἵδρυμα Μπίλ Γκέϊτζ ὥστε νά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἀποζημιώσεις ὅσων ἔβλαψαν ἤ θά βλάψουν τά ἐμβόλια γιά τόν cοvid. Ἐννοεῖται πώς συμπεριλαμβάνονται καί οἱ θάνατοι ἐξ αἰτίας τοῦ ἐμβολίου.

Τίς τελευταῖες ἐβδομάδες μετά τήν ἔναρξιν τῶν ἐμβολιασμῶν μέ τά πειραματικά ἐμβόλια COVID mRNA,κυβερνητικές πηγές σχετιζόμενες μέ τήν ὑγεία,μᾶς πληροφοροῦν πώς οἱ βλάβες ἤ οἱ θάνατοι μετά τόν ἐμβολιασμό δέν ἔχουν σχέσιν μέ τό ἐμβόλιο.


Κι᾿ὅμως,ὁ Τζό Μπάϊντεν,μόλις πρόσφατα ἔδωσε στόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί στήν GAVI ( μία ἑταιρική ἕνωσις -παγκόσμια συμμαχία ἐμβολίων- συνεργασία δημοσίου καί ἰδιωτῶν,πού παρέχουν βοήθεια γιά ἐμβολιασμό πρός τίς φτωχές χῶρες ),ἡ ὁποία ἱδρύθηκε καί χρηματοδοτήθηκε κατά μεγάλο μέρος ἀπό τόν Μπίλ Γκέϊτζ,ἕνα τεράστιο ποσόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων γιά ἕνα νέο πρόγραμμα μέ τήν ὀνομασία COVAX

Τό πρόγραμμα αὐτό εἶναι ἕνα παγκόσμιο πρόγραμμα ἀποζημιώσεως γιά βλάβες ἤ θανάτους ἀπό τό ἐμβόλιο covid19  εὐγενική προσφορά τῶν ἀμερικανῶν φορολογουμένων,σέ μία προσπάθεια νά προσελκύσουν φτωχότερες χῶρες,πού εἶναι διστακτικές μέ τά συγκεκριμένα ἐμβόλια, καί νά προχωρήσουν στήν διανομή τῶν ἐμβολίων τῆς Big Pharma.

...Ο ΠΟΥ έχει ορίσει 92 χώρες και οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που είναι επιλέξιμες για υποστήριξη μέσω της δέσμευσης GAVI COVAX Advance Market (AMC) της Διευκόλυνσης COVAX

Η Διευκόλυνση COVAX διευθύνεται από το Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), τον Gavi , τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα Ηνωμένα Έθνη και μαζί με τον βασικό συνεργάτη παράδοσης UNICEF. Στόχος του είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη και κατασκευή εμβολίων COVID-19 και να διασφαλίσει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση για κάθε χώρα στον κόσμο...

...Είναι το τελικό παιχνίδι αυτής της συνεργασίας, για να επιτρέψει στη φαρμακευτική βιομηχανία να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε ευθύνη και οι πολιτες των κρατών-μελών νά παραιτηθούν από το δικαίωμα του έθνους να μηνύσει για αποζημίωση;

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο φόρο καταναλωτών που πληρώνουν για βλάβες προερχόμενες από εμβόλια.

( Ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)

Ἔχουν βαλθῆ νά τελειώσουν μέ τήν ἀνθρωπότητα,ἀπό κάθε ἄποψιν.Τελεία καί παύλα.-


Ἡ Πελασγική.

1 σχόλιο: