Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Πλάνα με drone από το Έλος Καλοδικίου.

 Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά κατέγραψε πλάνα drone από την προστατευόμενη περιοχή του Έλους Καλοδικίου που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Βρίσκεται βόρεια της Πάργας και έχει έκταση 3.500 στρέμματα. 
Η λίμνη με τα νούφαρα όπως ονομάζεται και αλλιώς είναι ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγρότοπους στην Ελλάδα που αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους - γαιώδους. Περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή "Προστασίας της φύσης" λόγω της μεγάλης οικολογικής και βιολογικής του αξίας. 
Η σημαντικότητά του οφείλεται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται στη μεταναστευτική οδό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην Δυτική Ελλάδα), όσο και στα φυσικά του χαρακτηριστικά (έλος γλυκού νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα κλπ). 
Παρουσιάζει αξιόλογη χλωρίδα (76 taxa) και πανίδα. Σημαντική είναι η ορνιθοπανίδα του υδροβιότοπου με 120 είδη όπως ερωδιόμορφα (σταχτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, χουλιαρομύτα, κλπ), αρπακτικά όπως ο στικταετός, είδη χηνόμορφων όπως πρασινοκέφαλη πάπια, καπακλής, βουβόκυκνος κλπ. 
Επίσης συναντάμε διάφορα είδη ψαριών όπως ευρωπαϊκό χέλι, κυπρίνος, πεταλούδα και κουνοπόψαρο. 
Στο Έλος εντοπίζεται μεγάλος αριθμός του ξενικού είδους Myocastor coypus (Μυοκάστορας) που φαινοτυπικά μοιάζει με τον κάστορα.
Στο 00:58 λεπτό βλέπουμε ένα ζευγάρι βουβόκυκνων (Cygnus olor). 

Ένας μικρός πληθυσμός εμφανίζεται τακτικά στο Έλος Καλοδικίου και μετακινείται μεταξύ των υγροτόπων του Δέλτα Αχέροντα αναζητώντας τροφή και καταφύγιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου