Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

Υπέρ νέου ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Ελλάδα, o Αρχιεπίσκοπος.

  Μπροστά στις «ξεκάθαρες τουρκικὲς ἐπιδιώξεις δὲν θὰ πρέπει νὰ δείξουμε νωχέλεια και αυτό που πρέπει νὰ κάνουμε είναι να δράσουμε συντονισμένα ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός, συνειδητοποιώντας ὅτι τὸ Κυπριακὸ εἶναι πρόβλημα πανεθνικό, ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν ἀσφάλεια ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου», τονίζει ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο ΙΙ σε εγκύκλιο του για τα Χριστούγεννα.

Ο Μακαριώτατος σημειώνει ότι « Ἑλλάδα καὶ Κύπρος θὰ πρέπει νὰ πιστέψουμε στὶς δυνάμεις μας, και όντας δύο κράτη μέλη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, συντονιζόμενοι μποροῦμε νὰ πετύχουμε πολλά ενώ ένα νέο ἑνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα μὲ τὴν Ἑλλάδα, παράλληλα πρὸς τὶς ἐπιδιωκόμενες συνεργασίες μὲ ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς, θὰ ἐνισχύσει ἀφάνταστα τὴν ἄμυνά μας καὶ θὰ ἐμψυχώσει τὸν λαό μας».

Προσθέτει ότι «γιὰ ὅσους δὲν ἐθελοτυφλοῦν καὶ δὲν πάσχουν ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς αὐτοδικαίωσης, ἡ χάραξη μιᾶς νέας ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἡ ἐπιδίωξη μιᾶς νέας διαπραγματευτικῆς βάσης, εἶναι μονόδρομος ειδικά από τη στιγμή που η μέχρι σήμερα ἀκολουθούμενη πορεία τῶν ‘διακοινοτικῶν συνομιλιῶν’ μὲ τὶς συνεχεῖς ὑποχωρήσεις μας καὶ τὶς συνεχῶς προβαλλόμενες νέες ουρκικὲς ἀξιώσεις, ὁδηγεῖ σταθερὰ στὴν τουρκοποίηση τοῦ τόπου μας».

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου σημειώνει ότι «οἱ κοινὲς προσπάθειες Ἑλλάδας καὶ Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλλήνων, πρέπει νὰ ξεκινήσουν μὲ τὴν ἀταλάντευτη διεκδίκηση καὶ γιὰ τὸν λαό μας τῶν ὅσων ἀπολαμβάνουν οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι καὶ ὅλος ὁ ἐλεύθερος κόσμος: Ἐλεύθερη διακίνηση, ἐλεύθερη ἐγκατάσταση καὶ ἐλεύθερη ἀπόκτηση περιουσίας σὲ ὅλη τὴν πατρίδα μας».

«Κι ἀκόμα: ἕνας ἄνθρωπος μία ψῆφος. Εἶναι ἀδιανόητο τὸ 18% νὰ ἐπιβάλλεται στὸ 82% καὶ νὰ παραλύει  τὸ Κράτος», επισημαίνει ο Μακαριώτατος.

Αναφέρει, ακόμη, ότι «παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, καλούμαστε νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας με την  Ἱστορία να διαβεβαιώνει γιὰ τὴν τελικὴ κατίσχυση τοῦ δικαίου καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, τὴν ὁποία ἔφερε στὴ γῆ ‘τὸ τεχθὲν σήμερον ἐν Βηθλεὲμ νέον παιδίον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός’.

Ειδική μνεία κάνει στην εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος, «στοὺς ἐμπερίστατους: στοὺς ἀγνοουμένους καὶ στοὺς συγγενεῖς τους, στοὺς πρόσφυγες, στοὺς ἐγκλωβισμένους, στοὺς πάσχοντες».

« Ἐλπίζουμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς δικούς μας  ἀγῶνες, ἡ νέα χρονιά, στὴν ὁποία ἐντὸς ὀλίγου θὰ εἰσέλθουμε, νὰ σημάνει τὸ τέλος τῶν δεινῶν μας καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας», αναφέρει.

Για την Τουρκία ο Μακαριώτατος με θλίψη συμπεραίνει ότι «οὔτε ἀποκρύπτει οὔτε συγκαλύπτει, πιά, τὸν τελικό της στόχο, ποὺ εἶναι ἡ κατάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου για αὐτὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς αὐταπάτες ὡς πρὸς τὴν ἐξεύρεση, μέσῳ τῆς ἀκολουθούμενης διαδικασίας, μιᾶς βιώσιμης λύσης τοῦ προβλήματός μας».

Προσθέτει ότι «μέσα στὰ πλαίσια τῶν σχεδιασμῶν καὶ τοῦ μόνιμου στόχου της, ἡ Τουρκία ἄλλαξε, βίαια, παρὰ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις καὶ κανονισμούς, ὅλα τὰ ἑλληνικὰ τοπωνύμια, ὄχι μόνο στὶς κατεχόμενες, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐλεύθερες περιοχές, καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ τουρκικά, γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ κάθε ἴχνος ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν Κύπρο και έσα στὰ ἴδια πλαίσια ἐπιδιώχθηκε καὶ ἡ ἰσλαμοποίηση τῶν κατεχομένων».

Περαιτέρω, επί του ιδίου θέματος, ο Αρχιεπίσκοπος, αναφέρει ότι οι ομολογίες των ιδίων των Τούρκων φανερώνουν τους στόχους τους που είναι, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, «μία λύση χωριστοῦ κράτους καὶ συνομοσπονδίας, ὑπὸ τὴν ἐγγύηση τῆς Τουρκίας, ποὺ ἐξασφαλίζει καλύτερα τὰ τουρκικὰ συμφέροντα, ἐφόσον ἡ Τουρκικὴ πλευρὰ θὰ ἔχει ἴσο λόγο πάνω σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο». Καὶ συμπληρώνουν: «μιὰ τέτοια λύση ἀφήνει τὴν προοπτικὴ γιὰ τὸν ἔλεγχο, στὸ μέλλον, ὁλόκληρης τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Τουρκία».

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, καταλήγοντας αναλύει το μήνυμα της γέννησης του Χριστού στη γη και σημειώνει ότι θα είναι πάντα ξεκάθαρο: «δὲν εἶναι ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας ποὺ κυβερνᾶ καὶ κατευθύνει τὴν Ἱστορία. Ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέσα στὸ ὅλο μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, συγκαταβαίνει καὶ γίνεται ἄνθρωπος ‘κενώνει ἑαυτόν’  μέχρι βρέφους ἀδυνάτου καὶ ἀπειλῆς Ἡρώδου, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, μὲ σκοπὸ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, παραμένοντας, ὁ Κύριος ὅλου τοῦ κόσμου καὶ προνοητὴς ὅλης τῆς φύσεως».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου