Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Θέλουν νά μᾶς πᾶνε στήν Χάγη γιά τά νησιά καί τίς γκρίζες ζῶνες!


ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ τῆς πιέσεως προκειμένου νά δεχθεῖ ἡ Ἑλλάς ἀπ’ εὐθείας διάλογο ἤ προσφυγή στήν Χάγη ἀπό κοινοῦ μέ τήν Τουρκία γιά τό θέμα τῶν γκρίζων ζωνῶν καί τοῦ καθεστῶτος τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, προχωρεῖ ἡ Ἄγκυρα. Αὐτό ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό τίς χθεσινές «ἀμφίσημες» δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς γείτονος Μεχμέτ Τσαβούσογλου περί παραπομπῆς στό Διεθνές Δικαστήριο.

Τήν ὥρα πού ἡ Ἀθήνα περνᾶ στήν ἀντεπίθεση καί ἀνακοινώνει, παραμονή τῆς συναντήσεως τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ (7/1/2020), τήν ἐπείγουσα ὑπογραφή τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου EastMed στήν Ἀθήνα στίς 2/1/2020 (ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκο Ἀναστασιάδη καί τόν Πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου –ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Κόντε ἐπεφυλάχθη νά ὑπογράψει ἀργότερα–) οἱ Τοῦρκοι ξεδιπλώνουν τό σύνολο τῶν διεκδικήσεών τους στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο. Μέ τήν τακτική τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἀστυνομικοῦ βεβαίως. Ὡς καλός ἀστυνομικός ἐνεφανίσθη χθές μέ συνέντευξη σέ ἑλληνική ἐφημερίδα ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τους Μεχμέτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε ὅτι «ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀντίθετη ἀπό θέση ἀρχῆς μέ τό πνεῦμα τῆς Συμβάσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης». Σημείωσε ὅτι ἡ τυχόν παραπομπή στήν Χάγη ἀφορᾶ «μεταγενέστερο στάδιο» καί παρετήρησε μέ νόημα: «Δέν ἀναγνωρίζουμε αὐτομάτως τήν ὑποχρεωτική δικαιοδοσία τοῦ δικαστηρίου καί ἡ Ἑλλάς ἔχει διατυπώσει ἐπιφύλαξη ἐπί τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Δικαστηρίου γιά τίς θαλάσσιες ὁριοθετήσεις». Καί κατέληξε: «Ὡστόσο παραμένουμε ἀνοιχτοί σέ ὅλες τίς ἐπιλογές πού εἶναι ἀποδεκτές καί ἀπό τίς δύο πλευρές».
Πράγματι ἡ Ἑλλάς ἐπί ὑπουργίας Εὐάγγελου Βενιζέλου στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν –ἀπό τίς καλές του στιγμές στήν Ἀκαδημίας– κατέθεσε στόν ΟΗΕ μία εὐρεῖα ἐπιφύλαξη γιά τίς ἁρμοδιότητες τοῦ δικαστηρίου, στήν περίπτωση πού οἱ θαλάσσιες ὁριοθετήσεις ἀκουμποῦν θέματα κυριαρχίας καί ἀμύνης. Στόχος αὐτῆς τῆς κατατεθείσης ἐπιφυλάξεως, ὅταν ἡ Ἑλλάς φοβόταν μονομερῆ προσφυγή τῆς Τουρκίας στήν Χάγη, ἦταν νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τυχόν παραπομπή ζητήματα κυριαρχίας, ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καί ἀμύνης. Ἡ Ἑλλάς δέχεται παραπομπή στήν Χάγη γιά θέματα ὑφαλοκρηπῖδος καί θαλασσίων ζωνῶν, ὄχι ὅμως γιά ζητήματα πού ἅπτονται τῆς ἑρμηνείας τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τῶν γκρίζων ζωνῶν, τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρέ καί τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου. Ἡ διατύπωσις τοῦ μειλιχίου Τσαβούσογλου ἔκρυβε μία παγίδα. Ὑπαινίσσεται πώς ἡ Τουρκία ὑπό προϋποθέσεις δέχεται διεθνῆ διαιτησία (καί ὄχι τήν ὑποχρεωτική δικαιοδοσία τοῦ δικαστηρίου), ἀρκεῖ ἡ Ἑλλάς νά ἄρει τίς ἐπιφυλάξεις της γιά θέματα κυριαρχίας καί ἀμύνης. Τήν… μετάφραση τοῦ ὑπαινιγμοῦ Τσαβούσογλου ἀνέλαβε νά κάνει ὁ κακός ἀστυνομικός Ἐρντογάν. Σέ ἐπίσκεψή του σέ ναυπηγεῖα γιά τήν τελετή ναυπηγήσεως τοῦ πρώτου νέου τύπου ὑποβρυχίου Πίρι Ρέις, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δήλωσε: «Ὅσοι ἔχουν στοχεύσει τά δικαιώματα τῆς Τουρκίας μέ σχέδιο πού ἔχουν κάνει μέ νησιά, νησῖδες καί βραχονησῖδες στό Αἰγαῖο πού δέν τούς ἀνήκει ἡ κυριαρχία τους, νά γνωρίζουν ὅτι τό πεδίο δέν εἶναι ἐλεύθερο». Ἀπό τίς δηλώσεις αὐτές, ἀπό τίς δηλώσεις Ἐρντογάν γιά τήν ἵδρυση τουρκικῆς στρατιωτικῆς βάσεως στήν Τρίπολη τῆς Λιβύης («θά ὑπερασπισθοῦμε τά δικαιώματα τῆς Τουρκίας καί τῆς Λιβύης στήν Ἀνατολική Μεσόγειο») καί ἀπό πρόσφατο δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδος Star («νέος προορισμός γιά γεώτρηση ἡ λεκάνη τῆς Σύρτης») τεκμαίρεται ἡ κατακόρυφος αὔξησις τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος. Τυχόν ἔλευσις τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ πλοίου νοτίως τῆς Κρήτης, ὅπως ὑπαινίχθηκε ὁ Τσαβούσογλου, θά ἀποτελέσει τό κερασάκι στήν τούρτα. Ἡ Ἄγκυρα χρησιμοποιεῖ ὅλα της τά ὅπλα νομικά καί στρατιωτικά προκειμένου νά μᾶς σύρει σέ διάλογο ἤ στήν Χάγη γιά τά νησιά καί τίς γκρίζες ζῶνες. Αὐτό εἶναι τό μεγάλο ὄνειρό της. Τό ἔδαφος πού ἔχασε στήν Λωζάννη. Μεγαλύτερο, ἴσως, καί ἀπό τόν ὀρυκτό πλοῦτο.
estianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου