Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

H ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Όπως όλα δείχνουν οι ασκοί του αιόλου άνοιξαν φέτος και όλα τα πολεμικά σημεία που οδηγούν στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονται σε εξέλιξη.Οι προφητείες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μας απασχόλησαν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε παρακάτω σύμφωνα με τα γεγγονότα που ήδη έγιναν αλλά και αυτά που αναμένουμε.Είδαμε την πτώση του Ουκρανού Προέδρου ,Βίκτορ Γιανουκόβιτς ,και την αντικατάστασή του από τον φιλοδυτικό Πέτρο Ποροσένκο.Οι περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας δεν δέχτηκαν το νεό Πρόεδρο και ξεκίνησαν αιματηρές συμπλοκές,ενώ η χερσόνησος της Κριμαίας προσαρτήστηκε στην Ρωσία.Ο Αγαθάγγελος αναφέρει σχετικά με αυτά τα γεγγονότα στο Θ" κεφάλαιο<<Ακουσα φωνή που ερχόταν απότ ην Αρκτο λέγοντας στη Ρωσία "ξύπνα από τον ύπνο"για σένα ο λόγος του Αγγέλου του
Κυρίου,και το πρωί ο ήλιος θα γεμίσει με καθαρό λάδι και πριν ο ήλιος φανεί στο ανατολικό ζώδιο(πράγμα που συμβαίνει στις 22 Μαρτίου)ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα θα φέρουν στον αέρα μελωδίες,οι πολεμιστές και οι ήρωές σου θα ψάλλουν σχεδόν τα νικητήρια προσκαλόντας σε να αναμορφώσεις το πλακούντα από αλφίτου αμιάντου με τη ειλικρινή σφραγίδα του Χριστού,τη μέρα που θα βγεις από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας ,άρπαξε τα όπλα γρήγορα>><<επί τη χερσόνησω θα νικήσεις και θα διαβείς την Μαιώτιδα λίμνη θα πατάξεις την Ταυρική και τον περίγυρό της και τα Μαιωτικά μέρη των Σκυθών>>Σκύθες είναι οι Ουκρανοί και τα ταυρικά μέρη είναι στην Κριμαία.Ο Ουκρανικός στρατός μαζεύει στρατεύματα στα σύνορα με την Κριμαία,και παρακινείται με την
υποστήριξη της Δύσης να εισέλθει στην Χερσόνησο.Μία ακόμα εξέλιξη είναι η αναδιάρθρωση του Πολωνικού στρατού από τα Δυτικά σύνορα της χώρας στα Ανατολικά σύνορα με την Ουκρανία και την Ρωσία ενώ ο Αγγαθάγελος αναφέρει για την Πολωνία: <<Η Λεχία συντρίβει το εαυτής
κέρας>>Λεχία είναι η περιοχή Γκνάνσκ(Δάντσιχ) της Πολωνίας και ειδικότερα η Πολωνία..Το
καλοκαίρι μας απασχόλεισαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. <<6 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν. 6 Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γαζης, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν μου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιμαλωσίαν άνδρας του Σολομώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουμαίαν.
7 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς· 7 Θα αποστείλω, λοιπόν, φωτιάν εις τα τείχη της Γαζης, η οποία φωτιά θα καταφάγη την πόλιν μέχρι θεμελίων.
 8 καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ ᾿Αζώτου, καὶ ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ ᾿Ασκάλωνος, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ ᾿Ακκάρων, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος. - 8 Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Αζώτου, θα ξεπαστρευθή η φυλή της Ασκάλωνος, θα επιφέρω τιμωρόν την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και θα εξολοθρευθούν οι υπόλοιποι εκ των Φιλισταίων”, λέγει ο Κύριος.>>αναφέρει ο προφήτης αμώς στο 1ο κεφ.και όπως δηλώνουν οι Ιρανοί εξοπλίζουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα ώστε να παράγουν εντός της πόλεως πυραύλους Fair-5 για την επόμενη πολεμική αντιπαράθεση με το Ισραήλ.Εκτός αυτού εξοπλίζουν τους Παλαιστίνιους και στη Δυτική Όχθη,όπου σήμερα υπάρχει η "σιωπηλή Ιντιφάντα",ενώ νωρίτερα δημοσιεύσαμε και την απόφαση της παλαιστινιακής Αρχής για κλείσιμο του Τεμένους του Ομάρ σε όλους τους επισκέπτες.Ενταση έχουμε επίσης στις Βαλτικές χώρες με παραβιάσεις Ρωσικών αεροσκαφών ,ενώ το ΝΑΤΟ μεταφέρει και εκεί στρατεύματα.Ο Αγαθάγελλος αναφέρεται και σε αυτές τις χώρες στο ε'κεφ.<<Προς το τριακοστό χρόνο της έβδομης εκατοντάδος είδα εγειρόμενο ευτελές υποκείμενο ευνοούμενο υπό των πλανητών της Εσθονικής Λιβονίας (Η Εσθονία σήμερα είναι κράτος ενώ η
Λιβονία είναι περιοχή που σήμερα ανήκει στις χώρες Εσθονία και Λετονία)Κορωνίας λέγω και Σαμογετείας(Η Σαμογετεία είναι η περιοχή από την Αν.Μεσόγειο μέχρι τον ποταμό Γενισέη στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό),γίνεται ηγεμών,δεσπότης,γίνεται τύρρανος και από την ακόρεστο αλαζονεία μεγαλοφρονεί και πλάθει ιδέα μέχρι του εσχάτου ουρανού αλλά ο δύστυχος πέφτει από το θρόνο στην κοπριά,και εξόριστος άθλιος εως του πεντηκοστού αριθμού,μένει αιχμάλωτος>>.Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός αναφέρει ότι <<Οι χώρες του Βορρά θα γίνουν όλες στάχτη>>εννοώντας προφανώς και τις Σουηδία,Νορβηγία όπου μαζεύονται κι εκεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Τον Σεπτέμβριο ακούσαμε την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ομπάμα για
επέμβαση με αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε Β.Ιράκ και Συρία.Στην περιοχή που δρα το Ισλαμικό κράτος ζουν Κούρδοι ανοίγοντας έτσι μια ακόμα πληγή.<<Το Κουρδικό έχει δρομολογηθεί>><<Οι Κούρδοι θα κάνουν κράτος>>έλεγε ο Γέροντας Πα'ί'σιος.ενώ ο προφήτης Ησα'ί'ας αναφέρει για την Δαμασκό: <<
ΗΣΑΙΑΣ - 17o Κεφάλαιο.

1 Η ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΟΡΑΣΙΣ ΙΔΟΥ Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΠΕΠΑΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΗΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΣΩΡΟΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

2 ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΟΗΡ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗΣΑΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ Ο ΦΟΒΙΖΩΝ>> <<
9 ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΙ ΟΧΥΡΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΑΤΟΝ ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΦΗΚΑΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΡΗΜΩΣΙΣ>>;Oπως δήλωσε και επίσημα ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν στόχος στη Συρία είναι να πέσει η Κυβέρνηση Άσαντ,πράγμα που θα δούμε στη συνέχεια αφού μπορεί να προηγηθεί τρομοκρατικό κτύπημα για να δοθεί εντολή να βομβαρδιστεί η Δαμασκός.Μία ακόμα εξέλιξη είδαμε πριν λίγες μέρες στον αγώνα Σερβία-αλβανία για τα προκριματικά του EURO 2016.Ενα αεροπλανάκι πέταξε πάνω από το γήπεδο με την σημαία της Μεγάλης Αλβανίας.Ο Αγιος Κοσμάς ο αιτωλός μας κατατοπίζει απόλυτα για το θέμα που αφορά και την Ελλάδα.Είδαμε πριν λίγες μέρες την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Ιλλυρίδος στα Σκόπια.Οι Αλβανόφωνοι του τετόβου ζήτησαν την ανεξαρτησία.Η αναφορά του Αγίου Κοσμά του αιτωλού λέει<<Η αιτία θα έλθει από τα Δελειατά>>Δελειατά
είναι περιοχή που βρίσκεται στο Τέτοβο των Σκοπίων,ενώ η αρχαία Ιλυρίδα(Δαλματία) είναι το Κόσοβο,το Μαυροβούνιο και η Κροατία.Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρει <<Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από την Δαλματία>>.<<Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από την Δαλματία.Πρώτα θα διαμελισθεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία>>Στην εποχή του Πατρο-Κοσμά τα εδάφη της Αυστρίας κατείχε η Γιουγκοσλαβία που διαλύθηκε σταδιακά από το 1996 μέχρι το 2006 οπότε το Μαυροβούνιο έγινε ανεξάρτητο κράτος,το τελευταίο κομμάτι της κραταιάς
Γιουγκοσλαβίας.Είναι καιρός σαν Ελληνες να αφυπνιστούμε αφού οι παραπάνω χώρες(Αλβανία-Σκόπια-Κόσοβο-Μαυροβούνιο-Κροατία θα πιαστούν σε πόλεμο που θα ξεκινήσει από το
Τέτοβο,ενώ μας αφορά γιατί οι Αλβανοί ζητούν από την Ελλάδα όλη την Ηπειρο,την Καστοριά,την Φλώρινα και την Κέρκυρα!Ο Γέροντας Πα'ί'σιος έλεγε <<Την Βόρειο Ήπειρο κι επτά άτομα την παίρνουμε,κι εγώ θα μεταφέρω τα λείψανα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού τα οποία είναι και βαρυά!>>.<<Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί .Οι Ορθόδοξοι λαοί θα συγκρουστούν με τους ΝΑΤΟ"ι'κούς στο έδαφος της Τουρκίας η οποία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη.>>έλεγε σε άλλο σημείο.Επίσης βλέπουμε ξεκάθαρα τις Τουρκικές άδικες προκλήσεις με το Barbaros και τις φρεγάτες και το υποβρύχιο.Για το θέμα αυτό ο Γέροντας Πα'ί'σιος είπε: <<Η Κύπρος θα δεχθεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους . Μέσα όμως από την Γενική Σύρραξη θα ξαναγεννηθεί το «Βυζάντιο>>Πριν λίγα χρόνια κουβεντιάζοντας με Γέροντα στο νησί της Κέρκυρας ρώτησα για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και αν μπορεί να ξανασυμβεί αφού έχουν περάσει πάνω από 35 χρόνια.Η απάντηση που πήρα είναι ότι<< όταν οι Τούρκοι θα εισβάλουν στην Κύπρο ,εδώ θα γίνει μερική επιστράτευση και η αντίσταση θα είναι γενναία.>> Γέροντας για το ίδιο θέμα μου είπε τον Αύγουστο ότι <<Η Tουρκία έπρεπε ήδη να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη γιατί δεν είναι ευλογημένο κράτος.Ο πόλεμος είναι άσχημο πράγμα γιατί διαλύονται οικογένειες>>Σε επόμενη ερώτηση αν όταν γίνει η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο μπαίνουμε στα γεγγονότα της Πόλης μου απάντησε:<<Ετσι είναι παιδί μου>>.Όπως αντιλαμβανόμαστε οι προφητείες ανοίγουν μπροστά μας  σαν βεντάλια και οι εξελίξεις φέτος είναι ραγδαίες προμηνύοντας ότι μπαίνουμε στο στάδιο και την τελική ευθεία για τον Τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο.Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ανέφερε για την "Πολιτειακή ανωμαλία"που παραπέμπει στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.Περιμένουμε να δούμε τι εννοούσε γι αυτή την εξέλιξη αφού πλέον τα γεγγονότα έχουν δρομολογηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου