Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Με βάση αυτόν τον κανονισμό 2019/1157 τα Ευρωπαικά κράτη μπορούν να προχωρήσουν άμεσα πριν το 2026 στην υποχρεωτική βιομετρική ταυτότητα.

 Ενώ όλη η Ευρώπη διαδηλώνει κατά των βιομετρικών δεδομένων που θα είναι υποχρεωτικά στην νέα ψηφιακή ταυτότητα και για να παρθούν θα υποχρεούται ο πολίτης να δώσει προς χάραξη το χέρι και τα στοιχεία της κεφαλής, στην Ελλάδα έχει πεταχτεί το μπαλάκι σε τελείως άσχετο θέμα και έχει αποπροσανατολιστεί ο κόσμος και θεωρεί κακό το ενσωματωμένο τσιπ, μόνο που αγνοεί ότι το ίδιο τσιπ υπάρχει στην κάρτα πληρωμών αλλά και στην κάρτα sim των κινητών τηλεφώνων. Μέχρι πρόσφατα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ταξίδευαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή διέσχιζαν τα εξωτερικά της σύνορα κάθε χρόνο.

Αυτό οδήγησε σε έναν κανονισμό που οδήγησε σε αυστηρά και συνεπή μέτρα ταυτοποίησης που αποσκοπούσαν στην επαλήθευση και την επικύρωση της ταυτότητας των πολιτών για να εξασφαλιστεί η ευκολία της κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών, περιορίζοντας ταυτόχρονα την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα, τα κράτη μέλη της ΕΕ προσπαθούν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ο οποίος απαιτεί από τα 450 εκατομμύρια πολίτες και περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ, που κατοικούν ή εργάζονται στα κράτη μέλη, να είναι εξοπλισμένα με ασφαλή, ασφαλή και αξιόπιστα ταυτοποίηση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνίες με πολλές τρίτες χώρες, που επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας τα ίδια εθνικά δελτία ταυτότητας.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία: ( Όπως θα δούμε παρακάτω, πουθενά δεν αναφέρεται ως υποχρεωτικός όρος το ενσωματωμένο τσιπ, αλλά η χάραξη των βιομετρικών δεδομένων. Δεν θα εντυπωσιαστούμε αν στο τέλος αρθεί το μέτρο για το ενσωματωμένο τσιπ)

Τα εθνικά δελτία ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά, με βάση τις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), είναι κοινά στα αναγνώσιμα από μηχανή ταξιδιωτικά έγγραφα και διασφαλίζουν παγκόσμια διαλειτουργικότητα.

* Τα βιομετρικά δεδομένα - δύο τουλάχιστον δακτυλικά αποτυπώματα και μια βιομετρική εικόνα προσώπου του κατόχου της κάρτας - είναι υποχρεωτικά για τα εθνικά δελτία ταυτότητας της ΕΕ για ηλικίες 12 ετών και άνω.

* Οι υφιστάμενες μορφές ταυτότητας πρέπει να καταργηθούν σταδιακά εντός πέντε ετών από τον Αύγουστο του 2021. (από εδώ προκύπτει ότι η υποχρεωτικότητα που έχει ανακοινωθεί θα αφορά έως τον Αύγουστο του 2026, αλλά ο κανονισμός τονίζει το έως, που σημαίνει ότι μετά το 2021 και την ψήφιση του κανονισμού 2019/1157, οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη το επιθυμεί, μπορεί να καταστήσει άμεσα και νόμιμα υποχρεωτικές τις βιομετρικές ταυτότητες). 

* Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν σημεία επαφής για την εφαρμογή του κανονισμού.

* Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας δεδομένων με συγκεκριμένες δικλείδες προστασίας δεδομένων.

* Ασφάλεια και απόρρητο βιομετρικών δεδομένων.

Για τους πολίτες που είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την προσφορά των βιομετρικών τους δεδομένων, ο κανονισμός παρέχει ισχυρές διασφαλίσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται. «Τα βιομετρικά αναγνωριστικά συλλέγονται αποκλειστικά από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ορίζεται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση δελτίων ταυτότητας ή άδειας διαμονής, με αποκλειστικό σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο μέσο αποθήκευσης υψηλής ασφάλειας.»

Επιπλέον, η περίπτωση χρήσης βιομετρικών στοιχείων για αναγνώριση στα διεθνή σύνορα είναι καλά τεκμηριωμένη. Χώρες και πολιτείες χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία για να παρακολουθούν ποιος διέρχεται από τα σύνορά τους, ενώ μειώνουν κατά πολύ τον χρόνο διεκπεραίωσης, επιτρέποντας σε περισσότερους ταξιδιώτες να περνούν γρήγορα, μειώνοντας την εργασία του προσωπικού και αυξάνοντας την ικανοποίηση των ταξιδιωτών.

* Χέρι με μεγεθυσμένο δακτυλικό αποτύπωμα.

* Αποδεδειγμένη βιομετρική ανάπτυξη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η HID Global έχει ήδη προμηθεύσει τα συστήματα εγγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων της για το σύστημα εγγραφής ταυτότητας πολίτη σε μία από τις πέντε κορυφαίες πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της ΕΕ, επιτρέποντας στη χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τις εντολές του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157.

Η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HID DigitalPersona? 5300 σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μεγάλου όγκου εγγραφής και ελέγχου ταυτότητας σε μεγάλη κλίμακα και επιλέχθηκε για πολλούς λόγους, όπως:

*Αποδεδειγμένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας του ICAO, καθώς και με πολυάριθμα πρότυπα και πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του GDPR

* Τεχνολογία Advanced Presentation Attack Detection (PAD) για ανίχνευση «πλαστών», όπως απόρριψη πλαστών δακτυλικών αποτυπωμάτων

* Ανθεκτική γυάλινη πλάκα και αντοχή στο νερό

* Ανώτερη ποιότητα εικόνας συμβατή με τα πρότυπα FBI PIV και FAP30

* Οικονομική απόδοση που είναι ιδανική για περιβάλλοντα υψηλής χρήσης

* Διαθεσιμότητα Software Development Kit (SDK) για γρήγορη και απλή ενσωμάτωση

Τι έπεται;

Είναι σαφές ότι η χρήση βιομετρικής εγγραφής με δύο δάχτυλα και εικόνα προσώπου για μια εθνική ταυτότητα είναι ένα βήμα παραπάνω από την υποχρέωση να φέρετε και να προσκομίσετε διαβατήρια για ταξίδια και πρόσβαση στα σύνορα για πολλούς λόγους, όπως η ταχύτητα, η ευκολία, η προηγμένη ασφάλεια και ο εντοπισμός απάτης. Ωστόσο, αυτά τα εθνικά δελτία ταυτότητας δεν περιορίζονται σε ταξίδια.

Με την εντολή eIDAS της ΕΕ , τα ίδια έγγραφα ταυτότητας ήδη βοηθούν τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές να πραγματοποιούν ασφαλείς και απρόσκοπτες ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις σε περιπτώσεις χρήσης όπως:

* Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γέννησης, ιατρικά πιστοποιητικά ή αναφορά αλλαγής διεύθυνσης

* Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

* Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή αίτηση για δάνειο

* Πρόσβαση ή αποθήκευση ιατρικών αρχείων και συνταγών

* Επαλήθευση ηλικίας

* Διευκόλυνση ταξιδιού, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου ή η τακτοποίηση σε ξενοδοχείο

Ως επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναπτύξει μια εφαρμογή που θα περιέχει την ψηφιακή έκδοση της εθνικής ταυτότητας το «πορτοφόλι»  την οποία θα αρχίσει να δοκιμάζει τον Οκτώβριο του 2021. Ορισμένες οραματιστές χώρες εφαρμόζουν επίσης κινητά ή eID τώρα, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Ο κανονισμός για την εθνική ταυτότητα της ΕΕ μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην τυποποίηση της βιομετρικής ταυτότητας για μια πραγματικά παγκόσμια κοινότητα  όχι μόνο για ταξίδια αλλά για ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου