Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ.

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη.
Ομιλητής είναι η Δρ. Carol Baker, MD, Καθηγητής Παιδιατρικής, Μοριακής ιολογίας και Μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine στο Χιούστον. Αυτή η ρατσιστική ρητορική υποκινεί βίαιες πράξεις για να δολοφονήσει όλους τους λευκούς. Ο γιατρός δεν είπε ότι θα ηγηθεί του παραδείγματος.
Planned Genocide Of The White Race and the White Nations – Pastor JW

 
ARCODEAUS - Planned Genocide of the White Race & White Nations - March 5, 2016 
ARCODEAUS – Planned Genocide of the White Race & White Nations – March 5, 2016
ARCODEAUS – THE WHITE SUPREMACY LIE – OCTOBER 8 2017
«Η ποικιλομορφία είναι μια λέξη-κλειδί για τη Λευκή Γενοκτονία» για να αποδυναμώσει τα χριστιανικά λευκά ισραηλιτικά έθνη
Οι Λευκοί Ευρωπαίοι, η Βρετανία, η Κοινοπολιτεία και οι Αμερικανοί είναι οι 13 φυλές του Ισραήλ. Όχι οι Εβραίοι. Γι ‘αυτό ο Σατανάς θέλει να γενοκτονήσει τη λευκή φυλή. Τα παιδιά του Σατανά γνωρίζουν ποιος είναι ο λευκός αγώνας. Γι ‘αυτό πλημμύρισαν όλα τα λευκά έθνη με μη λευκούς ανθρώπους. Οι Αγίες Γραφές μας λένε να μην αγωνιζόμαστε και να παραμένουμε μια καθαρή λευκή φυλή και να μην καταστρέφουμε το DNA μας με τις δοκιμές COVID-19 και τα εμβόλια COVID-19.
Ο Σατανάς πιστεύει ότι αν μπορεί να σκοτώσει τον πληθυσμό, τότε δεν θα μείνει κανένας από την πίστη να καλέσει τον Ιησού τον Μεσσία να επιστρέψει στη γη, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον Ωσηέ:
Ωσ. 5,1 Ιερείς, ακούσατε αυτά, λαέ του Ισραήλ, δώσε προσοχήν. Αυλή του βασιλέως ακροάσου καλά αυτά που θα είπω, διότι η μέλλουσα καταδίκη αφορά σας, επειδή σεις οι φρουροί από το φυλάκιον, όπου έπρεπε να επιβλέπετε και να περιφρουρήτε τον λαόν, εγίνατε παγίς του κακού δια τον λαόν, δίκτυον απλωμένον στο όρος Ιταβύριον, δια να συλλαμβάνη και δεσμεύη εις την πονηρίαν τους ανθρώπους.
Ωσ. 5,2 Εκάματε σεις δια τους ανθρώπους ο,τι δια τα θηράματα κάμνουν οι κυνηγοί, οι οποίοι απλώνουν πυκνάς παγίδας. Δια τούτο εγώ θα σας παιδεύσω και θα σας τιμωρήσω.
Ωσ. 5,15 Θα φύγω και θα επανέλθω στον τόπον μου, μέχρις ότου εξολοθρευθούν. Υπό το βάρος δε της θλίψεώς των θα μετανοήσουν και θα με ζητήσουν. Πρωϊ-πρωϊ θα εξυπνούν, θα παρουσιάζωνται προς εμέ και θα λέγουν μεταξύ των•
Ωσ. 5,4 Τοσον διεφθάρησαν, ώστε ούτε εσκέφθησαν ούτε σκέπτονται με τον νουν και την καρδίαν των να επιστρέψουν προς τον Θεόν των, διότι πνεύμα αποστασίας υπάρχει μέσα των και κυριαρχεί εις τας καρδίας των και έτσι ηγνόησαν και αγνοούν εξ ολοκλήρου τον Κυριον και Θεόν.
Ματθ. 24,22 Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.
Δευτ. 23,3 Επίσης εις τας συναθροίσεις αυτάς δεν επιτρέπεται να προσέλθη νόθος, υιός πόρνης.
Δευτ. 23,4 Εις την ενώπιον του Κυρίου συνάθροισιν δεν επιτρέπεται να προσέλθη Αμμανίτης και Μωαβίτης και έως δεκάτης ακόμη γενεάς. Εις τον αιώνα τον άπαντα δεν θα εισέλθη κανείς από αυτούς εις συγκέντρωσιν Κυρίου.
Δευτ. 23,5 Και τούτο, διότι αυτοί δέν σας υπήντησαν με άρτους και ύδωρ στον δρόμον σας, όταν εφεύγατε από την Αίγυπτον, και διότι ακόμη επλήρωσαν τον Βαλαάμ, υιόν του Βεώρ από την Μεσοποταμίαν, δια να σας καταρασθή.
Δευτ. 23,6 Κυριος όμως ο Θεός σου δεν ηθέλησε να ακούση τον Βαλαάμ, αλλά μετέστρεψε τας κατάρας του Βαλαάμ εις ευλογίαν, διότι σε ηγάπησε Κυριος ο Θεός σου.
Β Πε. 2,15 Αφού εγκατέλειψαν τον ευθύν δρόμον, παρεπλανήθησαν εις τας αδιεξόδους της αμαρτίας. Ηκολούθησαν τον δρόμον και το κακόν παράδειγμα του Βαλαάμ, υιού του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησε μισθόν της αδικίας (όταν επήρε χρήματα από τον βασιλέα των Μωαβιτών, δια να καταρασθή εν γνώσει του άδικα, τον λαόν του Θεού, τους Ισραηλίτας).
Ιου. 1,11 Αλλοίμονον εις αυτούς, διότι εβάδισαν τον δρόμον του Καϊν και εγκληματούν με το παράδειγμά των και τας ψευδολογίας των, εναντίον των αδελφών των. Αλλοίμονόν των διότι εχύθηκαν ασυγκράτητοι εις την πλάνην του Βαλαάμ, ένεκα υλικού κέρδους, και εχάθηκαν μέσα εις την επανάστασιν του Κορε κατά του Θεού.
Αποκ. 2,14 Αλλ’ έχω μερικά εναντίον σου• διότι έχεις εκεί μερικούς, που σέβονται και κρατούν την διδασκαλίαν του Βαλαάμ (μάγου και μάντεως των εθνικών), ο οποίος εδίδαξε και προέτρεψε τον βασιλέα των Μωαβιτών Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον εμπρός στους Ισραηλίτας, δια να φάγουν ειδωλόθυτα και να παρεκτραπούν εις πορνείαν.
Οι τακτικές του Σατανά δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Εάν δεν μπορεί να καταραστεί άμεσα τους ανθρώπους του Θεού, θα δοκιμάσει την προσέγγιση μέσω της ειδωλολατρίας, της σεξουαλικής ανηθικότητας και της φυλετικής μίξης για να επιτύχει τις φιλοδοξίες του.
Πηγή: beforeitsnewsΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
nikosxeiladakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου