Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Γ.Μ : Έβηξε ο γέροντας ,τρεχάτε…

 Χαίρεται

Λουκ. 13,25        ἀφ᾿ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.
 
οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.
 
Να  πηγαίνεις στην εκκλησία ,να  παρακολουθείς  κυρήγματα  ,να πιστεύεις ότι είσαι Χριστιανός και μάλιστα καλός  και την φοβερή ημέρα της κρίσεως να ακούσεις  Δεν σε γνωρίζω καθόλου…
Τότε θα πώ …ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·
Δεν κάθισα σε τραπέζια και φάγαμε και ‘ηπιαμε παρέα  και δεν ήλθα σε τόσα κυρήγματα ;
και θα πάρω την τελειωτική απάντηση οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας.
Γεν. 3,4             καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε·
 
Η σωτηρία είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ δεν είναι γνωριμίες  ,μέσο και δεν μπάινει βύσμα κανένας γέροντας ή προφητολόγος.
Αν δεν συμμετέχω στα Μυστήρια ,αν δεν βιάσω .λιώσω τον εαυτό μου μέσα στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,αν αυτό δεν φέρει καρπούς  .δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας ,ευκολός .
Δεμ μπορεί να γεμίζουν οι αίθουσες στις ομιλίες  και στον εσπερινό που ήταν πρίν να είναι άδειες ,δεν μπορεί να είναι γεμάτη η αίθουσα στην ομιλία και να αδειάζει όταν αρχίζει η Θεία λειτουργία .
Δεν μπορεί να παρακολουθώ τι θα πεί ο γέροντας και πότε θα βήξει και στα Μυστήρια να μην πατάω
Αυτό σημαίνει εύκολος τρόπος σωτηρίας  ,αυτόν τον τρόπο άφησε παρακαταθήκη ο Χριστός μέσα στην εκκλησία του .
ΨΑΛΜΟΣ 1ος
 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται
ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός
Η σωτηρία της ψυχής είναι Μυστηριακή υπόθεση και αυτά θα με διδάξουν τι θα κάνω και πότε ,αυτά καθαρίζουν την καρδιά και γίνετε φέκτης της πληροφορίας ,της άκτιστης ενέργειας και των ενεργειών της .
ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ,
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και μάλιστα πιο ευκολός ,αυτός είναι ο πιο ευκολός ,δια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 
‘Ετσι μόνο  θα καρποφορήσει με πράξεις ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ο άνθρωπος και όχι αν ακούει τον κάθε πλανεμένο …
Όποιος δεν με σπρώχνει στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ και με δένει πάνω του ,να τον ακολουθώ  ,να τον προσκυνώ  ,είναι FAKE πνευματικός
Είναι ψευδοχριστός  ,ψευδοπροφήτης που τρέφει την ματαιοδοξία μου και την δική του μέσα στην ΠΛΑΝΗ
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

2 σχόλια:

 1. ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ
  ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΊΖΩ!!!
  ΓΙΑΤΊ ΠΉΓΕΣ
  ΣΤΗΝ ΧΑΖΑΡΟΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΒΕΕΜΠΕΕΕ 🪙🤡👹
  ΠΟΥ ΜΈΧΡΙ ΔΡΆΚΟΥΣ
  ΕΙΧΑΝ ΒΆΛΕΙ ΠΆΝΩ
  ΑΠΟ ΕΙΚΌΝΕΣ
  ΕΠΊ ΚΟΥΡ@ΔΟΙΟΥ.
  ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ
  ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΊΖΩ!!!
  ΓΙΑΤΊ...
  ΑΙΜΟΠΟΤΕΣ
  ΚΑΝΊΒΑΛΟΙ
  ΜΕ ΤΟ ΔΟΎΛΕΜΑ
  ΜΕΤΑΛΆΒΕΙ.
  ΚΙΟΛΟΙ ΦΟΡΟΎΣΑΝ
  Φίμωτρα...
  ΚΑΙ Η ΔΙΧΌΝΟΙΑ
  ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ...
  ΚΛΠ ΚΛΠ


  ΚΑΛΉ ΜΕΤΆΝΟΙΑ!!!
  ΚΎΡΙΕ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ ΕΛΈΗΣΟΝ ΗΜΑΣ 🇬🇷🧬 ΑΝΑΡΊΘΜΗΤΟΙ...


  ΑπάντησηΔιαγραφή