Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Ανέβηκαν οι ταχύτητες στο ελληνικό διαδίκτυο.

Υψηλότερες ταχύτητες στις σταθερές συνδέσεις, αύξηση του αριθμού ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια και μείωση των ιστοσελίδων που μπλοκάρονται λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καταγράφουν οι μετρήσεις του ΥΠΕΡΙΩΝ. Έρχονται νέοι έλεγχοι.
Αισθητή βελτίωση παρουσίασαν οι ταχύτητες στο ελληνικό διαδίκτυο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μέσα στο 2021.

Η «Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου» που υπέβαλε η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή στις ευρωπαϊκές αρχές, καταδεικνύει αύξηση της μέσης ταχύτητας καθόδου δεδομένων (downloading) στα δίκτυα σταθερής κατά 30%.

Ειδικότερα:

 • Η μέση τιμή της ταχύτητας στη ροή καθόδου (download) σε όλη την επικράτεια ήταν 35,11 Mbps έναντι 27,01 Mbps του 2020 (αύξηση 30%).
 • Στη ροή ανόδου (upload) η μέση τιμή της ταχύτητας για το 2021 ήταν 5,76 Mbps έναντι 4,68 Mbps του 2020 (αύξηση 23%).
 • Αντίστοιχα, οι ετήσιες αυξήσεις ως προς τη μεσαία τιμή των ταχυτήτων ήταν στη κάθοδο 67,41% και στην άνοδο 32,22%.

Τα στοιχεία μετρήσεων της ταχύτητας του διαδικτύου προήλθαν από την πλατφόρμα «Υπερίων» της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ τρεις είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην αύξηση αυτή:

 1. Η πλήρης εφαρμογή του νέου Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται στην Έκθεση «προβλέπεται ο έλεγχος της ταχύτητας από τους ίδιους τους συνδρομητές και η υποχρέωση των παρόχων για αποζημιώσεις, σε περίπτωση αποκλίσεων από την ταχύτητα που αναφέρεται στους όρους της σύμβασης».
 2. Η αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για την ποιότητα της ευρυζωνικής τους πρόσβασης και τη διενέργεια σχετικών μετρήσεων αποδίδεται από την ΕΕΤΤ και στα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, λόγω των οποίων αυξήθηκε σημαντικά η χρήση του Διαδικτύου για απαιτητικές σε εύρος ζώνης εργασίες, όπως τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, αλλά και διασκέδαση (παιχνίδια, βίντεο).
 3. Η σημαντική αύξηση της μέσης και μεσαίας τιμής της ταχύτητας καθόδου μέσα στη διάρκεια του 2021 αποδίδεται στην αύξηση του αριθμού τελικών χρηστών με σταθερές συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων όπως VDSL (50/100) και FTTΗ (100/200).

Αύξηση μετρήσεων.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των σταθερών δικτύων στην Ελλάδα κατά το 2021 χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις των ταχυτήτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο των εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ. Συνολικά την χρονική περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021 καταγράφηκαν 47.667 μετρήσεις από 2.744 μοναδικές συνδέσεις εγγεγραμμένων χρηστών. Η αύξηση στον αριθμό των μετρήσεων σε σχέση με το 2020 ήταν 93,91%.

Κινητά δίκτυα.

Τη χρονική περίοδο αναφοράς από 01-05-2021 έως 30-04-2022 η ΕΕΤΤ δεν διεξήγαγε μετρήσεις για την απόδοση των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Το υπό εξέταση χρονικό διάστημα η ΕΕΤΤ εκκίνησε ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΑΔ σχετικά με την ενημέρωση των συνδρομητών για τις μέγιστες ταχύτητες πρόσβασης μέσω κινητών συνδέσεων, ιδίως μέσω της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο από τους παρόχους γεωγραφικών χαρτών ταχυτήτων.

Βασικά συμπεράσματα και μελλοντικές ενέργειες.

Η πλήρης εφαρμογή του διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου στις σταθερές και κινητές συνδέσεις σε όλη την φετινή περίοδο αναφοράς (2021-2022) συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς των τελικών χρηστών για έλεγχο της ταχύτητας πρόσβασης και αποτυπώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του αριθμού των μετρήσεων σε όλη την επικράτεια όπως αυτή καταγράφηκε στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ για το έτος 2021.

Αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους περιορισμούς ταχύτητας – που επιβάλλονται πλέον σε πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (περιλαμβανομένων προγραμμάτων με απεριόριστα δεδομένα), σε 4G δρομολογητές (routers), καθώς και σε προγράμματα δορυφορικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο – ώστε να γίνεται κατάλληλη ενημέρωση από τους παρόχους και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς το προϊόν το οποίο αγοράζουν.

Αύξηση ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίων, σε σχέση με το 2020 παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια και μείωση των ιστοσελίδων που μπλοκάρονται λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του δικτύου λαμβάνονται κυρίως για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. Συνήθης εφαρμοζόμενη πρακτική για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων είναι το φιλτράρισμα της κίνησης με αυτόματους μηχανισμούς αναγνώρισης\ κακόβουλης κίνησης. Μικρότερος αριθμός μέτρων λαμβάνεται για την αποτροπή χρήσης ταυτότητας άλλου προσώπου (spoofing), ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ή μηνυμάτων ή ιστοσελίδων για την κακόβουλη συλλογή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Τηλεόραση μέσω διαδικτύου.

Από την εξέταση των εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοσημείωτο είναι ότι η τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV) από τους περισσότερους παρόχους δεν δίνεται πλέον ως εξειδικευμένη, αλλά ως απλή OTT υπηρεσία, παρόμοια με άλλες πλατφόρμες τηλεόρασης (Youtube, Netflix, κ.λπ.). Ωστόσο, εξακολούθησε να δίνεται ως εξειδικευμένη υπηρεσία σε ένα αριθμό συνδρομητών δύο παρόχων και το έτος 2021.

Ο αριθμός των υπηρεσιών/εφαρμογών διαφοροποιημένης χρέωσης παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2020 κυρίως λόγω της εμφάνισης νέων εφαρμογών, όπως νέα εφαρμογή που συνδράμει στην ακαδημαϊκή έρευνα, μία νέα εφαρμογή πληρωμών και μία εφαρμογή ασφάλειας/προστασίας συσκευών. Συνεχίστηκε η παροχή δωρεάν πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης και στις πλατφόρμες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Υπουργείου Παιδείας και από τους τρείς παρόχους κινητής υπηρεσίας. Παρόμοιες παροχές έγιναν και σε άλλες χώρες και η πρακτική αυτή δεν αντιμετωπίστηκε ως διακριτική μεταχείριση.

Αναφορικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση των τελικών χρηστών, το νέο στοιχείο ήταν η δημοσίευση από τους παρόχους κινητής διαδραστικών χαρτών ταχυτήτων μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει διεύθυνσης και να ενημερωθεί για τη μέγιστη ταχύτητα στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Η ρύθμιση αυτή αυξάνει σημαντικά τη διαφάνεια παρέχοντας ενημέρωση για τις ταχύτητες κινητής σε όλη την Ελλάδα.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι από την ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του διατάξεων του ΕΚΑΔ με έμφαση στην ενημέρωση για τις ταχύτητες και με ελέγχους σε παρόχους και σημεία πώλησης για τους συνδρομητές σταθερών συνδέσεων.

Εντατικοποίηση ελέγχων.

Κατά το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι στα σημεία πώλησης κινητής τηλεφωνίας με έμφαση στην προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών για τις ταχύτητες στις κινητές συνδέσεις.

Επιπλέον, αναμένεται η υλοποίηση της αναβάθμισης της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια μέτρησης των ταχυτήτων και των στατιστικών που είναι δημόσια διαθέσιμα στο κοινό.

Οι ενέργειες της ΕΕΤΤ στο επόμενο διάστημα θα επικεντρωθούν:  

α) στην τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου ώστε να εναρμονιστεί με τις ενημερωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές του BEREC ως αποτέλεσμα των Αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) στην παρακολούθηση της αγοράς όσον αφορά στην εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού\ κανονιστικού πλαισίου ιδίως σε ότι αφορά τη χρήση του εξοπλισμού και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης.

Μαρία Μόσχου

Μαρία Μόσχου

1 σχόλιο:

 1. Καλύτερα θά ήταν, νά "ανεβάζαμε" ταχύτητα στό μυαλό μας, παρά στό διαδίκτυο, θά γινόμασταν πιό αποτελεσματικοί καί πιό χρήσιμοι γιά τόν εαυτό μας καί γιά τούς συνανθρώπους μας...νομίζω..!
  (Τήν αγάπη μου στήν εξαιρετική Κά Μόσχου.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή