Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

27η Σεπτεμβρίου 1831,δολοφονεῖται ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας ! Σημαδιακή ἡμέρα !

 «Ὅστις ἐδολοφόνησε τόν Καποδίστρια, ἐδολοφόνησε τήν πατρίδα του. Ὁ θάνατός του εἶναι συμφορά γιά τήν Ἑλλάδα καί δυστύχημα εὐρωπαϊκόν» Ι.Γ. Ἐϋνάρδος 

... Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους αληθινά Μεγάλους Έλληνες. Αυτό ήταν και η αιτία που τόσο νωρίς, τόσο άδοξα και καταστροφικά για την Ελλάδα και τους κατοίκους της, κατέληξε δολοφονημένος από Ελληνες. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κυβερνήσει την ρημαγμένη Ελλάδα, έθεσε όλο του το ΕΙΝΑΙ στη διάθεση της Πατρίδας. Στο έργο του αυτό ήρθε αντιμέτωπος με ντόπια και ξένα συμφέροντα, τα οποία συνασπίστηκαν εναντίον του και συνεργάστηκαν στην δολοφονία του. ...Ὅσο θά κτυποῦν τόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος καί τήν παρακαταθήκη του,τόσο περισσότερο θά πρέπῃ νά κάνομε τό ἐλάχιστον πού μποροῦμε :Νά τόν ὑπαρασπιζόμεθα μέ ὅλη μας τήν δύναμιν. Αὐτό μᾶς πρέπει,ὡς Ἕλληνες,γιά ἕναν ἄνθρωπο πού,στήν κυριολεξία,ἔδωσε τήν ἴδια του τήν ζωή γιά τό καλό τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων,Δέν τήν πρόδοσε,δέν προσπάθησε μέσῳ τοῦ ἀξιώματός του νά ἐκμεταλευτῇ τό ἐλάχιστον πρός προσωπικό ὥφελος.Δέν πῆρε τίποτα παρά μόνον ἔδωσε,ἁπλόχερα τά πάντα καί τήν ζωή του σ᾿ἕνα ὑψηλό,ὅπως ἀπολύτως ἔτσι τό φρονοῦσε,ἰδανικό :τήν Πατρίδα του !


 
«Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ Μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἠ τοὐλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος των καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.»


...Τό νέο κράτος (τί κράτος δῆλα δή, προτεκτοράτο κανονικότατο !) τό ἅλωσαν μία χαρά καί εἶχαν τά σχέδιά τους καί προφανῶς κανένας Καποδίστριας δέν θά στεκόταν ἐμπόδιο σ'αὐτά.Καί ἐάν τότε ὑπῆρχε ἡ δικαιολογία,καί εὐλόγως ἔτσι ἦταν,πώς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου εἶχε παντελῆ ἄγνοια,σήμερα δέν ὑπάρχει οὔτε σταγόνα αὐτῆς. Καί τό νά λειτουργῆ,ἡ πλειοψηφία,βλακοειδῶς ὡς βοϊδόμαζα,εἶναι τοὐλάχιστον ἀπόδειξις παντελοῦς ἐλλείψεως ἔστω καί τῆς κοινῆς λογικῆς...

Συμπέρασμα : εἴμαστε τελειωμένοι καί μέ τήν βοῦλα...

Υ.Γ. Στήν Ἑλλάδα,σήμερα,λειτουργοῦν πάνω ἀπό 100 μασονικές στοές,ξέχωρα τῶν Ροταριανῶν (ξαδερφάκια εἶναι,μία ἀπό τά ἴδια...). Ὁ νοῶν νοείτω...


 ... Ευρισκόμενη σε διατεταγμένη αποστολή η ξένη διπλωμάτης τον πυροβόλησε και πάλι, 185 χρόνια μετά τη δολοφονία του λέγοντας: «Η οικογένεια Vittori, όταν μετακόμισαν στην Κέρκυρα, άλλαξαν τη θρησκεία τους και από Καθολικοί έγιναν Ορθόδοξοι , εξελληνίστηκαν και άλλαξαν επώνυμο. Οι πρόγονοι του Καποδίστρια προέρχονται από μια οικογένεια ευγενών που ονομαζόταν Vittore, και οι ρίζες τους στο Κόπερ χρονολογούνται από το 1329. Σύμφωνα με το οικογενειακό ιστορικό, ένας κλάδος της οικογένειας Vittore μετανάστευσε στο νησί της Κέρκυρας, το 1337, λόγω των συνεχών συγκρούσεων με μια άλλη εξέχουσα οικογένεια του Κόπερ, τους Verzi...Σύμφωνα πάντως με την αγγλική προπαγάνδα, οι Καποδίστριες ήσαν είτε Ιταλοί, είτε Σλοβένοι, είτε Κροάτες, είτε Γερμανοί και δεν ήσαν Έλληνες. Εξελληνίστηκαν. Και ήσαν Καθολικοί που «αλλαξοπίστησαν»...
  


Ἐπεί δῆ,τό νά δολοφονηθῇ,ἕνας μεγάλος ἀνήρ,ὅπως ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,δέν εἶναι καθόλου ἀρκετό γιά τούς πολιτικάντηδες-ἐξουσιαστές,ὅταν μάλιστα ἔχει μείνῃ στήν Ἑλληνική Ἱστορία ὡς ἔνας πραγματικῶς ἄξιος πολιτικός ἀνήρ,ἀλλά κυρίως στήν μνήμιν τῶν Ἑλλήνων ὡς ἄξιος ἡγέτης τόν ὁποῖον τά ξένα συμφέροντα «ἔβγαλαν ἀπό τήν μέσιν» γιά νά καταστήσουν τήν Ἑλλάδα ἔρμαιο τῶν σκοπῶν τους,ἔπρεπε νά δολοφονηθῇ ἐκ νέου.
 Καί μάλιστα αὐτή τήν φορά μέ τρόπον πού νά μήν ἀφήνῃ καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία πώς ἐκείνη ἡ δολοφονία ἦταν δικαιολογημένη καί καλῶς καμωμένη. 
Πῶς θά γινόταν αὐτό;
 Τήν πλέον ἄριστον χρονική στιγμή τῆς συμπληρώσεως  τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Τά κατάλληλα πρόσωπα εὑρέθησαν,ἡ αἰτιολογία ἐπίσης. Οἱ «δημοκράτες» θά ἐκτελοῦσαν τόν «δικτάτορα» !...

Γι᾿αὐτό μήν περιμένετε ἀπό τοῦτο τό προδοτικό κράτος τήν ἀπόδοσι τῶν τιμῶν πού πρέπουν στόν μεγάλο αὐτό ἄνδρα. Ἄλλοι ἀναγορεύονται σέ «ἡγέτες»  καί γεμίζουν μέ τά ἀγάλματά τους τήν χώρα ὁλόκληρη ! 

Τέλος πάντων,σημαδιακή ἡμέρα γιά τήν Ἑλλάδα ἡ 27η Σεπτεμβρίου.Ἡ ἡμέρα πού ἡ Ἑλλάς παρεδόθη,ὁλοκληρωτικῶς, στά χέρια τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν ! 


Υ.Γ. Τί εἰρωνία,νά πού ἐφέτος σημαδεύτηκε καί ἡ δική μου ἡμέρα ! Πέσαμε θύματα ληστείας,δυστυχῶς ! Τί σόκ νά ἔρχεσαι στό σπίτι σου καί νά τό βρίσκῃς παραβιασμένο,ὅλο τόν χῶρο μέσα ἄνω-κάτω καί μετά ν᾿ἀνακαλύπτῃς τί ἔχεις χάσῃ...Ζοῦμε σέ πολύ ἄσχημους καιρούς...Τούς χειρωτέρους,ἴσως...


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου