Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Τρόικα: Στη δεύτερη έκθεσή της προβλέπει και νέα μέτρα.

 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120930/engine/newego_LARGE_t_1101_54114660_type12128.jpgΥστερήσεις και ανεπάρκειες στις αποκρατικοποιήσεις, στην αναδόμηση του φορολογικού συστήματος και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρατηρεί η δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικας, για την Ελλάδα. Στην έκθεση, διατυπώνονται λεπτομερώς οι παρεμβάσεις από πλευράς των πιστωτών και οι επιταγές της Τρόικας για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού προϋπολογισμού. Εκτός των άλλων, δίδεται και η έγκριση για την εκταμίευση της δόσης, ανάβει «πράσινο» για την έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ το θέμα της επαναγοράς των ομολόγων κρίνεται σε αυτό το στάδιο εκκρεμές.
Όπως προκύπτει από την έκθεση, προϋπόθεση για τη μείωση του χρέους στο 124% του ΑΕΠ το 2020, είναι και η δρομολόγηση νέων έκτακτων μέτρων, τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη. Περαιτέρω μέτρα θα ληφθούν, όπως διευκρινίζεται, μετά από την πλήρη εφαρμογή όλων των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι έως το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016 η Ελλάδα μπορεί να φτάσει σε λόγο χρέους/ΑΕΠ στο 175%, στο 124% το 2020 και σημαντικά χαμηλότερα από το 110% το 2022.
Ακόμη, σημειώνεται πως λόγω των μεταθέσεων στις πληρωμές δανείων η Ελλάδα μετά το 2022, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό χρεών, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στην επιστροφή της στις αγορές.
Για να περιοριστεί το μέγεθος κινδύνου, η έκθεση σημειώνει πως το δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί. Προτείνεται, λοιπόν, η πρώιμη εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου της Ε.Ε, ενώ αναφέρεται ότι στις 17 Νοεμβρίου 2012, το υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε ρύθμιση, με στόχο την ενδυνάμωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την ενίσχυση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτή η ρύθμιση, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομικών να λάβει διορθωτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του έτους εναντίον όλων των φορέων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων να τεθούν υπό την άμεση εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει:
  • Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και άλλων υπουργείων ή μεταξύ των υπουργείων και των διαχειριστών των εποπτευόμενων τμημάτων του ευρύ κλάδου της γενικής κυβέρνησης, τα οποία θα υπογράφονται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  • Εσωτερικό σύμφωνο σταθερότητας για τους δήμους, με βάση τους περιορισμούς ενός ισορροπημένου προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνει διορθωτικούς μηχανισμούς και ποινές, όπως αυτόματες περικοπές δαπανών, όταν εκτιμάται ότι πρόκειται να παραβιαστούν στόχοι.
  • Ένα ενισχυμένο σύστημα παρακολούθησης της μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων του Δημοσίου, με κυρώσεις σε εκείνες που δεν σέβονται τους συμφωνημένους στόχους.
  • Μια ενισχυμένη συγκέντρωση του προγραμματισμού και εφαρμογής του προϋπολογισμού, που θα αυξήσει τις συντονιστικές εξουσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς τις γενικές διευθύνσεις του κάθε υπουργείου.
Όσον αφορά, περαιτέρω, στην αξιολόγηση για το χρέος, γίνεται μνεία στο τελευταίο Eurogroup, όπου και ελήφθησαν αποφάσεις γύρω από τη διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης του προγράμματος και της βιωσιμότητας του χρέους.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης, δεν έγινε δεκτό το σχέδιο μείωσης των εντόκων γραμματίων, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του σεναρίου μείωσης των εκδόσεων και αναβολή του για μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των αναγκών χρηματοδότησης της χώρας κατά 9 δισ. ευρώ την περίοδο 2012 – 2014.
Ακόμη, αναβάλεται η δημιουργία «μαξιλαριού» στη ρευστότητα, έως 5 δισ. ευρώ. Εξετάζεται, επίσης, η αναβολή στη δημιουργία αυτού του «μαξιλαριού» έως τη λήξη του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα επαρκές «μαξιλάρι». Η πρόβλεψη για δημιουργία «μαξιλαριού» τοποθετείται πλέον στο 1,5 δισ. (5 – 3,5 δισ.) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012 – 2014. Θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισ. την περίοδο 2015 – 2016.
Η εμπλοκή των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που έχουν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στη μείωση των χρηματοδοτικών τους αναγκών φέρει όφελος ύψους 600 εκατ. ευρώ στο χρέος.
Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες σχεδιάζεται να λάβουν επιπλέον 23 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και στοχεύεται να διενεργήσουν περισσότερες ασκήσεις διαχείρισης υποχρεώσεων (LMEs) στα προϊόντα υβριδικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά στην επαναγορά παλαιών και νέων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, θα επιτρέψει την αξιοποίηση της σημαντικής έκπτωσης στις τιμές των ελληνικών κρατικών ομολόγων, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το χρέος. Η επαναγορά χρέους θα απευθυνθεί επίσης σε κατόχους παλαιών ελληνικών ομολόγων (ύψους κοντά στα 4 δισ. ευρώ) που επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στο PSI του Μαρτίου 2012. Το Eurogroup αποφάσισε ότι η τιμή επαναγοράς δεν θα είναι υψηλότερη από τις τιμές των τίτλων στις 23 Νοεμβρίου 2012.
Το δεκαετές μορατόριουμ στην πληρωμή τόκων από τα δάνεια του EFSF θα είναι έντοκο και δε θα προκαλέσει ζημία στον μηχανισμό.Η ακύρωση της προμήθειας για τις εγγυήσεις του EFSF θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους κατά 2,7 δισ. ευρώ για το σύνολο της περιόδου όπου η Ελλάδα θα δανείζεται από τον EFSF.
Για το θέμα του λογαριασμού διαχείρισης, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, προτείνεται να ενισχυθούν οι μηχανισμοί διόρθωσης και κυρώσεων, η διαφάνεια, η ανάληψη των ευθυνών, η επόπτευση και τέλος η εξυπηρέτηση του χρέους. Από αυτήν την άποψη είναι απαραίτητο να γίνουν πρόσθετες θεσμικές βελτιώσεις.
Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη πως διαφυλάσσοντας την εξυπηρέτηση του χρέους, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του λογαριασμού εξυπηρέτησης χρέους, παρακολουθώντας τις ροές ρευστότητας, αποτρέποντας την απόκλιση της επίσημης χρηματοδότησης και διασφαλίζοντας την έγκαιρη εξυπηρέτηση.
Βάσει του νόμου, ο ξεχωριστός λογαριασμός που καθιερώθηκε στην ΤτΕ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλον λόγο πέρα από την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέσω αυτού πληρώνονται οι τόκοι όλων των δανείων του ελληνικού δημοσίου, οι μεταβιβάσεις και τα παράγωγα της διαχείρισης χρέους, καθώς και τα όποια παράλληλα κόστη (προμήθειες και άλλες δαπάνες) που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση χρέους και γενικότερα με τη διαχείριση χρέους.
Τα έσοδα αυτού του λογαριασμού είναι οι εκταμιεύσεις των δανείων του EFSF, καθώς και οι εισφορές του ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικής περιουσίας και τουλάχιστον το 30% των υπερβάσεων στους στόχους των εσόδων. Όλες οι πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό θα εξαρτώνται από την προηγούμενη λεπτομερή αναφορά προς τα ταμεία διασώσεων EFSF- ESM και την εκ των υστέρων επιβεβαίωσή τους.
reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου