Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Heaven,who is in it and why people choose unwisely.Παράδεισος, ποιος είναι σε αυτόν και γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν ασύνετα.

Η ζωή στη γη είναι μια ολόκληρη ζωή για τους μη πιστούς. Η ζωή ξεκινά μετά τον φυσικό θάνατο για τους πιστούς. εξηγεί τις επιλογές τους στη γη..Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου