Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Ὁ Κούλης,ὁ Νετανιάχου καί οἱ «πολύ ἰσχυρές σχέσεις τῶν χωρῶν μας»

 


Μά ἔλεγα κι᾿ἐγώ πότε θά στείλη τά συγχαρίκια ὁ Κούλης στόν Νετανιάχου ; Ἐν τάξει τό ξέρω πώς τόν ἔχει πειράξει τά μάλα ἐκεῖνο τό «συνεργασία Νετανιάχου μέ τά ἀκροδεξιά κόμματα» ἀλλά ὅπως καί νά τό κάνῃς,ὁ Κούλης ξέρει καλλύτερα ἀπ᾿ὅλους τί σημαίνει Πρωθυπουργός Ἰσραήλ... 

Ἄλλως τε δέν εἶναι καί καθόλου τυχαῖον ὅτι κυβερνᾷ ἀπό τό 2009 μέ μία διακοπή ἑνός καί κάτι χρόνου,μέχρι σήμερα πού ἐπανεξελέγη ἕνα κράτος ὅπως τό Ἰσραήλ ( ὁ νοών νοείτω...) . Συνεπῶς ὁ Μητσοτάκης πού διατηρεῖ καί ἄριστες σχέσεις μέ τόν Μπίμπι, ἔκανε τήν καρδιά του πέτρα γιά τούς ἀκροδεξιούς συνεργάτες καί τηλεφώνησε στόν Βενιαμίν : 


« Μίλησα μέ τόν Νετανιάχου νά τόν συγχαρῶ γιά τήν ἐκλογική του νίκη. Προσβλέπουμε στήν συνέχιση τῶν πολύ ἰσχυρῶν σχέσεων ἀνάμεσα στίς χῶρες μας.» 

Ἁπλά,λιτά καί ἀπολύτως κατανοητά,πρός πᾶσα κατεύθυνσιν.

Εἶδες πῶς χαρακτήρισε τίς σχέσεις μας ὁ Κούλης; «Πολύ ἰσχυρές» ! 

Γι᾿αὐτό σοῦ λέω,ἀναγνώστη μου, δέν εἶναι παῖξε γέλασε τό θέμα. Ἐδῶ ὑπάρχει « βάθος σχέσεων καί δυνατῶν δεσμῶν » ! Ναί,τό λέει καί ὁ Κούλης ὁ μαρξιστοθρεμμένος,παραβλέποντας ἐκεῖνο τό « Σιωνιστικό -Θρησκευτικό κόμμα», τό ἐθνικιστικό - θρησκευτικό,ἐξτρεμιστικό, « Καχανιστικό-ἀντιαραβικό» καί τό ἀκροδεξιό-ἐθνικιστικό κόμμα τοῦ Γκβίρ «Δύναμη στό Ἰσραήλ» καί κάνει τό κορόϊδο ἀρκεῖ νά συνεχίσουν νά ὑφίστανται «οἱ πολύ ἰσχυρές σχέσεις ἀνάμεσα στίς χῶρες μας»...

Ὀφείλω ν᾿ἀναγνωρίσω στούς Ἰσραηλινούς πολίτες,ὅτι ἀντέδρασαν καί μάλιστα δυναμικά στά κύρια προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν,μέ προεξέχον αὐτό τῶν ἐμβολιασμῶν καί τῶν παρενεργειῶν τους ( θυμηθεῖτε τί ἄκουσε ὁ δικός τους Μπουρλᾶ πού ὑποστήριζε πώς « κανονική ζωή μόνον μέ τακτικούς ἐμβολιασμούς», καί μόλις πῆγε στό Ἰσραήλ : « Δολοφόνε Μπουρλᾶ μᾶς ξεγέλασες»,ὅταν ἐμεῖς ἐδῶ τοῦ δίναμε τό ἕνα βραβεῖο μετά τό ἄλλο...). 

Ἡ ψῆφος σέ ἐθνικιστικά-ἀκροδεξιά κόμματα πού παρατηρεῖται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ( ἐκτός τῶν Βραζιλιάνων ὅπου κατέκλεψαν τήν ψῆφο τους γιά νά ἐπαναφέρουν ἕναν καταδικασμένο 24 χρόνια κλέφτη καί διεφθαρμένο, ἀριστεράντζα βεβαίως, στήν ἐξουσία. ) εἶναι καθαρά ψῆφος πού ἀπευθύνεται ὡς ἕνα τεράστο ΟΧΙ, στήν ἀτζέντα τῆς ΝΤΠ. Στήν περίπτωσι τοῦ Ἰσραήλ ἰσχύει καί αὐτό,ἀλλά καί τό «ἑβραϊκή ὑπεροχή» πού βεβαίως δέν  θά μποροῦσε νά σταθῇ ὡς ἀντίστοιχο τῶν ἄλλων ἐθνῶν ὅπου μπαίνει μπροστά τό «πρῶτα τό καλό τῆς Χώρας», ἀλλά θά μποροῦσαν νά δώσουν κάποιες αἰτιολογήσεις οἱ ἑβραῖοι τοῦ Ἰσραήλ, σχετικῶς μέ τό γιά ποιό καλό τοῦ Ἰσραἠλ γίνεται λόγος.  Καί ἐμεῖς θά μπορούσαμε να τούς δώσουμε 1000 περισσότερες γιά τό ὅτι οἱ πολιτικές τους ἔχουν μόνον ἕνα καί μοναδικό σκοπό « τό καλό τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἑβραίων γενικῶς μέ ὅποιον τρόπο....» 

Συμπερασματικῶς τό εὐοίωνο μέ τίς νίκες τῶν ἐθνικιστικῶν-πατριωτικῶν δυνάμεων εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς ἀνθρωπότητος ν᾿ἀντισταθῇ στίς ἐπιταγές καί τά σχέδια τῆς παγκόσμιας ἐξουσιαστικῆς ἐλίτ,στήν μεγάλη ἐπαναφορά τοῦ ΜΑΤΣ Σουάμπ καί τοῦ παρακολουθήματός του Χαράρι, τῶν ἀντι-ἀνθρωπίνων μεθόδων τους καί κατάρρευσιν κάθε σχεδίου τῆς ΝΤΠ. 

Αὐτό ἔχει γίνει κατανοητό. Τό θέμα εἶναι ποιοί παίρνουν τό μήνυμα ; Ἐλπίζω καί στήν Χώρα μας σ᾿ἀνάλογα ἀποτελέσματα. Ἄν τούς ἀφήσουν τελικῶς κάποιοι ...πατριῶτες νά ἀγωνιστοῦν ὅπως πρέπει. 

Μέ τήν εὐγενική χορηγία τοῦ ἀγαπητοῦ Ἰωάννη Καποδίτρια τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε. Ε Δ Ω  

Ἀπορία : Γιατί ἄρα γε αὐτοί οἱ ...πατριῶτες πού τό ἕνα τούς βρωμάει τό ἄλλο τούς ξινίζει καί τό παρ᾿ ἄλλο τούς ζεύει ἤ ὅταν ἀκοῦν ἀκροδεξιά καί ἐθνικιστικό χῶρο πετοῦν,κυριολεκτικῶς, σπυριά,γιατί λοιπόν εἶναι ὅλοι τους πρώην πασόκια ; Φανατικά πασόκια ὄχι ἀστεῖα ! Μήπως πιστεύουν ἀκόμη στό « ΠΑΣΟΚ ΣΩΣΕ ΜΑΣ» ὁπότε ἡ καλλύτερη λύσις πού τήν ὑποβοηθοῦν μέ τόν τρόπο τους εἶναι κάτι σάν τόν «ἀέρα ἀνανέωσης» τοῦ Τζουμάκα ; Τοῦ Τζουμάκα τοῦ πασοκοσυριζα...  ΠΑΣΟΚ ἀπόσωσέ τους ἐπιτέλους ! 

 

Ἡ Πελασγική 

sxolianews.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου