Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στο κυνήγι χιλιάδων ανένταχτων εφέδρων.

 Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των υπηρεσιακών του Υπουργείου Άμυνας (ΓΕΕΦ) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Αστυνομίας) για τη συνένωση των ηλεκτρονικών τους αρχείων. Εξέλιξη που θα ανοίξει τον δρόμο για τη διενέργεια ελέγχων στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στα οδοφράγματα και στις μαρίνες της Κυπριακής Δημοκρατίας προς εντοπισμό των εφέδρων που αποφεύγουν να εκπληρώσουν τη διά νόμου υποχρέωσή τους για εφεδρική υπηρεσία, εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών να τους εντοπίσει.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης σε σημείωμά του προς τη Βουλή, που κατέθεσε χθες ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του υπουργείου του για το έτος 2021, «σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικής διασύνδεσης των λειτουργικών προγραμμάτων με τα οποία το Υπουργείο Άμυνας και η Αστυνομική Δύναμη θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες για τον εντοπισμό των ανένταχτων εφέδρων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού».

Ο στοχευμένος έλεγχος που διενεργήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αποκάλυψε το τρύπιο σύστημα επιστράτευσης. Η διαπίστωση ότι από το σύνολο της εγγεγραμμένης εφεδρείας μόνο το 46% αποτελεί τη διατεθείσα εφεδρεία για την υλοποίηση της επιστράτευσης στην ΕΦ αποτυπώνει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, που μεταφράζεται σε μερικές χιλιάδες εφέδρους οι οποίοι με διάφορους τρόπους αποφεύγουν την υποχρέωσή τους για υπηρεσία στην ΕΦ.

 

Έτσι θα εντοπίζονται

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προσπάθειας που καταβάλλεται για τον εντοπισμό των εφέδρων που αποφεύγουν την υπηρεσία τους στην ΕΦ αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ένταξη του αρχείου της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Αστυνομίας, η οποία τηρείται για τον έλεγχο των πολιτών που διακινούνται εντός και εκτός συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώνεται η επιστρατευτική εκκρεμότητα των πολιτών με στόχο την επίδοση των φύλλων ατομικής πρόσκλησης (ΦΑΠ) για να παρουσιαστούν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο για την επιστρατευτική τακτοποίηση. Ειδικότερα, το μέτρο αυτό θα λειτουργεί ως εξής: όταν στο πλαίσιο του συνήθους ελέγχου που διενεργείται κατά την προσέλευση του επιβατικού κοινού στις θυρίδες ελέγχου εντοπιστεί έφεδρος σε βάρος του οποίου εκκρεμεί οποιαδήποτε στρατιωτική εντολή για υπηρεσία, τότε θα γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων του για σκοπούς επίδοσης του ΦΑΠ για παρουσίαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την επάνοδό του στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μη συμμόρφωση του εφέδρου με την εν λόγω διαταγή κλήσεως δύναται να αποτελέσει νομική βάση για δίωξη λόγω ανυποταξίας από τις στρατιωτικές αρχές. Επιπρόσθετα, η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται και στα σημεία ελέγχου των οδοφραγμάτων. Τέθηκε, επίσης, ως εισήγηση στο Υπουργείο Άμυνας στις περιπτώσεις που έφεδρος παραλείπει να συμμορφωθεί προς τη διαταγή κλήσεως για παρουσίασή του στο Τμήμα Επιστράτευσης, πέραν της προώθησης της υφιστάμενης διαδικασίας δίωξής του για το αδίκημα της ανυποταξίας, παράλληλα να γίνονται ενέργειες για τοποθέτηση των ατομικών του στοιχείων στον κατάλογο προσώπων για τα οποία απαγορεύεται η έξοδος από την Κύπρο (stop list), όπως ακριβώς εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στις περιπτώσεις των ανυπότακτων στρατιωτικής θητείας.

 

Στρατιωτικοί «αστυνομικοί» 

Προς εντοπισμό των χιλιάδων εφέδρων που είναι καταχωρισμένοι με άγνωστη διεύθυνση, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας προτείνει στην έκθεσή της, που διενήργησε για το σύστημα επιστράτευσης των εφέδρων, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για να δύναται η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων που σήμερα εκτελούνται από την Αστυνομία και αφορούν την επίδοση στρατιωτικών εντολών, όπως εξακρίβωση στοιχείων, λήψη κατάθεσης, επίδοση ΦΑΠ κ.ά., προς τους εφέδρους από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΦ, το οποίο θα τοποθετείται για τον σκοπό αυτό στους αστυνομικούς σταθμούς στη βάση της πρόνοιας του άρθρου 64(2) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου. Η εν λόγω εισήγηση αποτελεί προέκταση του μέτρου που ήδη εφαρμόζεται σήμερα από μέρους του ΓΕΕΦ για τη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών οργάνων αναφορικά με την επίδοση των ανωτέρω εντολών προς τους εφέδρους, μέσω της διάθεσης στελεχών ή οπλιτών της ΕΦ εντός των αστυνομικών σταθμών. Η διαφορά έγκειται στην προέκταση των καθηκόντων που θα ανατίθενται στο υπό αναφορά στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο θα δύναται στη βάση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης να προσεγγίζει υπό αστυνομική ιδιότητα τους εφέδρους, επιδιώκοντας την επιτυχή εκτέλεση / υλοποίηση των εκάστοτε στρατιωτικών εντολών.

politis.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου