Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Η αλβανική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το σχέδιο - νόμο για τις μειονότητες .

Σε σχετική του αναφορά, το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών, μέσω του επικεφαλή του Afrim Krasniqi, δηλώνει πως η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει γύρω στο 46% των κανονισμών για τις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία. Επίσης τονίζει πως η Αλβανία έχει τις δυνατότητες να εκπληρώσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ωστόσο κωλύεται στην πλήρη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο είναι τα πολύ δυνατά αίτια, τα οποία πιέζουν την κυβέρνηση ώστε να θέσει σε ισχύ τα σχετικά μειονοτικά νομοθετήματα.
Ο βουλευτής Γρηγόρης Καραμέλιος αναφέρει πως η ελληνική κοινότητα στην Αλβανία, δεν χαίρει της εφαρμογής βασικών δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε ισχύ.
Ενώ ο βουλευτής Vasil Sterjovski, ο οποίος εκπροσωπεί τη "μακεδονική" (σλάβικη) κοινότητα αναφέρεται στο μη καθορισμό κονδυλίου που αφορά τον προϋπολογισμό του 2020 και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της κοινότητας.
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των μειονοτήτων στην Αλβανία αποτελεί έναν από τους 5 όρους, οι οποίοι αφορούν την προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σχευικά με τη μετέπειτα ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
himara.gr

Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου